Ros och ris till myndigheter

STATSFÖRVALTNING2021-04-23
De statliga myndigheterna följer det ekonomiadministrativa regelverket väl, enligt en rapport från Ekonomistyrningsverket, ESV. Men på några områden finns mer omfattande avvikelser från reglerna.

ESVs årliga EA-uppföljning visar att myndigheterna i allmänhet har få avvikelser från de ekonomiadministrativa reglerna. På vissa områden konstaterar dock ESV mer omfattande avvikelser från reglerna. Det gäller bland annat statliga fordringar och e-beställningar.

Enligt rapporten visar myndigheternas svar på ESVs frågor att det finns okunskap om hur statliga fordringarna ska drivas in och bevakas. Kammarkollegiet, som lämnar föreskrifter till regelverket, anser att det finns behov av att sprida information om reglerna och möjligtvis även förtydliga föreskrifterna.

ESV påpekar också att användningen av e-beställningar fortsatt ligger på mycket låga nivåer, trots att myndigheter med fler än 50 anställda ska göra sina beställningar elektroniskt. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för föreskrifterna kring den aktuella förordningen. Digg kommer att komplettera sin årliga enkät om e-handel för att få mer kunskap om vilka utmaningar som myndigheterna upplever.

Enligt rapporten finns också kvarstående brister när det gäller att lämna hyresavtal till ESV i tid. Avtalen används bland annat i ESVs årliga prisomräkning av myndigheternas lokalkostnader. Om avtalen kommer in för sent kan ESVs omräkningstal bli felaktiga, vilket påverkar hur regeringen beräknar anslagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.