Rymdstyrelsen kritiserar regeringen

FORSKNING2012-03-26

Ordföranden för Rymdstyrelsen Peter Egardt och myndighetens chef Olle Norberg kritiserar bristen på sammanhållen rymdpolitik. Bristerna gör att Sverige hamnar på efterkälken, menar de.

Det saknas en sammanhållen svensk politik för rymdområdet. Svensk forskning och högteknologi riskerar att tvingas backa och lämna ifrån sig det försprång som har byggts upp under lång tid, skriver Peter Egardt och Olle Norberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD:

”En rymdpolitik måste fokusera på hela kedjan från idé, forskning och utveckling till demonstration och användning. En sådan politik förstärker satsningen på vetenskaplig spets och kompetens när den också paras med innovationskraften i svensk företagsamhet.”

Vi har hamnat i en situation där ingen motsätter sig satsningar på verksamheter som är beroende av investeringar i satellitsystem och bärraketer, men få vill betala och ännu färre prioritera. I grunden handlar det om Sveriges konkurrenskraft, skriver de.

Debattartikeln utmynnar i ett krav riktat till regeringen, att den forsknings- och innovationsproposition som väntas till hösten ska innehålla ett kapitel om rymdfrågor. Det skulle ge en tydlig signal om att Sverige värnar och vårdar innovationskapital och innovationsförmåga inom ett för Sveriges framtida konkurrenskraft centralt område, skriver företrädarna för Rymdstyrelsen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA