Bild: Getty Images

Så bra är fackets försäkringar

FÖRSÄKRINGAR2023-05-03

Premier, ersättningsnivåer och villkor varierar i fackförbundens medlemsförsäkringar. Men också vilket skydd som ingår i medlemsavgiften, visar Publikts granskning av förbundens erbjudanden.

I slutet av artikeln finns tabeller med jämförelser av fackförbundens olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar, sjukförsäkringar, barnförsäkringar och hemförsäkringar.

Försäkringarna rankas av STs medlemmar som en av de viktigaste anledningarna till att de är med i förbundet. Bara villkor, lön och arbetsmiljö hamnar högre upp på listan.

Publikt har jämfört hur några av ST medlemsförsäkringar, som erbjuds i ett samarbete med Folksam, står sig i konkurrensen med andra fackförbunds försäkringserbjudanden. Granskningen omfattar inte den inkomstförsäkring som ingår i STs medlemsavgift.

De försäkringar som finns med i jämförelsen är de som erbjuds av ST, Unionen, Seko och de Saco-förbund som samarbetar i bolaget Akademikerförsäkring. Även Akavia, Sulf och Vision har tillfrågats, men har inte delat med sig av uppgifter om sina försäkringar i tillräckligt stor utsträckning för att kunna ingå i jämförelsen.

Olycksfallsförsäkringen är den av STs försäkringar som tecknats av flest medlemmar. Den ger ersättning för kroppskador som uppkommit till följd av en olycka och erbjuds i två olika nivåer. En billigare – ämnad för studenter – med ett lägre försäkringsbelopp på 500 000 kronor, och en ordinarie – riktad till yrkesaktiva medlemmar – med ett försäkringsbelopp på 1 312 500 kronor.

STs ordinarie olycksfallsförsäkring har den klart högsta maximala ersättningen av de jämförda försäkringarna, totalt 3 937 500 kronor. Det beror på att den kan ge separata ersättningar för både medicinsk och ekonomisk invaliditet och att försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet kan fördubblas vid 100-procentig invaliditet.

Unionens och Akademikerförsäkrings dyraste försäkringsalternativ har premier på ungefär samma nivå som STs. De har båda 2 100 000 kronor som försäkringsbelopp.

Sekos försäkringserbjudande skiljer sig en hel del från de övriga. I förbundets medlemsavgift, som är högre än STs för alla som tjänar över 24 000 kronor i månaden, ingår en olycksfallsförsäkring som gäller utanför jobbet, med ett försäkringsbelopp på 200 000 kronor vid medicinsk invaliditet. Försäkringsbeloppet kan höjas till 1 000 000 kronor till en kostnad av 19 kronor i månaden.

ST har valt att inte inkludera några andra försäkringar i medlemsavgiften än förbundets inkomstförsäkring.

– Valfrihet är en ledstjärna för oss. Du ska inte vara tvungen att ta en viss försäkring bara för att du är med i ett fackförbund. Vi vill också att det ska finnas möjligheter att göra val inom försäkringen, att till exempel välja ett högre försäkringsbelopp om du har behov av det, säger STs ekonomichef Minna Engberg.

Ingår fler försäkringar i medlemsavgiften kan det ställa till problem, anser hon.

– Är båda vuxna i ett hushåll anslutna i ett förbund där det ingår hemförsäkring betalar man ju dubbelt för det. Det kan också leda till att försäkringen blir så pass billig att den inte ger ett heltäckande skydd och att man sedan ändå behöver skaffa ytterligare en försäkring.

I ett mejlsvar förklarar Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson varför Seko valt att låta flera försäkringar ingå i medlemsavgiften: ”Genom att i huvudsak ha kollektiva försäkringar för våra medlemmar så har alla våra medlemmar ett bra grundskydd och de som vill kan också teckna tilläggsförsäkringar. Detta gör bland annat att premierna kan hållas nere och man riskerar inte som enskild medlem att missa ett grundläggande skydd om exempelvis olyckan inträffar”, skriver han.

När det gäller livförsäkringar har Publikt jämfört avgifterna för den lägsta ersättningsnivån, som motsvarar 10 prisbasbelopp eller 525 000 kronor. Förbundens olika erbjudanden sträcker sig från denna nivå upp till 50 eller 55 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 625 000 respektive 2 887 500 kronor.

Premien för livförsäkringarna justeras vid olika åldrar i förbundens försäkringar. I de flesta åldrar är ST något billigare. Unionens försäkring är klart dyrare upp till 40-årsåldern. Akademikerförsäkrings alternativ är dyrast för personer över 60 år.

När det kommer till sjukförsäkringen, som ger ersättning efter en längre tids sjukskrivning, är skillnaderna större. STs sjukförsäkring är mycket billigare än både Unionens och Akademikerförsäkrings. Seko har inte lämnat ut prisuppgifter för förbundets sjukförsäkring.

Att STs försäkring är billigare har sin förklaring i att kollektivavtalen inom det statliga avtalsområdet inte trappar ned ersättningen för att täcka upp för inkomstbortfall vid sjukdom förrän efter ett års

sjukskrivning. Därför kan statsanställda ST-medlemmar få ersättning från försäkringen tidigast efter tolv månader, vilket gör det möjligt att hålla premien låg.

Bolagsanställda ST-medlemmar har inte samma skydd i sina kollektivavtal och kan därför få ersättning från försäkringen efter 90 dagar. Akademikerförsäkring skiljer ut sig genom att ha en längsta tid för ersättning i sin sjukförsäkring som är betydligt längre än STs och Unionens.

För barnförsäkringarna är skillnaderna i pris, ersättning och undantag ganska stora. ST och Seko har dock exakt likadana villkor hos Folksam. Den dyraste nivån har en premie på 309 kronor i månaden för ett barn mellan 8 och 25 år. Försäkringsbeloppet ligger då på 2 625 000 kronor och vid invaliditet kan den försäkringen ge en maximal ersättning på 10 500 000 kronor.

Unionens barnförsäkring hos Bliwa med motsvarande försäkringsbelopp kostar 344 kronor i månaden. Där är den maximala ersättningen 5 250 000 kronor. Den har förmånligare regler vad gäller sjukdomar där möjligheten till ersättning är begränsad – i Folksams försäkring är listan med undantag längre.

Den oberoende stiftelsen Konsumenternas, som erbjuder vägledning i försäkringsfrågor, har betygsatt försäkringsbolagens grupperbjudanden för barnförsäkringar. Där får Folksams gruppförsäkring högst betyg med 3,7 poäng. Det är i nivå med flera individuellt tecknade barnförsäkringar. Bliwas gruppförsäkring får 2,5 poäng och Trygg Hansa, vars försäkring Akademikerförsäkring erbjuder, landar på 1,7 poäng.

När det gäller hemförsäkringar erbjuder fackförbunden i jämförelsen en regelrätt medlemsrabatt på försäkringsbolagens ordinarie hemförsäkringar – där priserna sätts individuellt. Unionen har den högsta medlemsrabatten med sina 15 procent hos If. Lägst rabatt har Akademikerförsäkring med 5 procent hos Trygg Hansa. Medlemmar i ST och Seko har 10 procent rabatt på hemförsäkringspaketen Mellan och Stor hos Folksam.

Hos Folksam finns ingen övre gräns för ersättningen för lösöre i hemförsäkringen, med undantag för smycken där gränsen ligger på 250 000 kronor. Hos If och Trygg Hansa är den högsta ersättningen för lösöre 1 500 000 kronor.

– En hemförsäkring förespråkar vi att alla ska ha. Den täcker inte bara lösöre eller trasiga saker utan innehåller även rese- och rättsskydd, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA