Bild: Mostphotos, Tove Persson/Regeringskansliet

Säkerheten i kollektivtrafiken ska utredas

SPÅRTRAFIKEN2023-08-22

Trafikverket och Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att tillsammans snabbutreda behovet av att förstärka säkerheten för järnväg och kollektivtrafik. ”Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället”, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, KD, beslutet.

Regeringen uppdrog i juli till 15 myndigheter att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Nu ska Trafikverket och Transportstyrelsen utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

De två myndigheterna ska bland annat förbereda framtagandet av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. De ska också analysera krav på järnvägsföretag och infrastruktur- och stationsförvaltare att anta säkerhetsplaner på företagsnivå och i så fall lämna förslag på hur sådana krav kan utformas.

Trafikverkets och Transportstyrelsens gemensamma utredning ska redovisas senast i januari nästa år och genomföras i samråd med Nationella rådet för järnvägs- och kollektivtrafikskydd, Samverkansrådet mot terrorism samt andra berörda myndigheter och aktörer.

”Inom transportområdet är det en given utgångspunkt att resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt”, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson uppdraget till myndigheterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA