Samordnad administration följs upp

STATENS SERVICECENTER2022-08-15

Regeringen har tillsatt en utredning för att utvärdera hur samordningen av myndigheters administrativa tjänster till Statens servicecenter har påverkat statsförvaltningens effektivitet.

”Samordningen av administrativa tjänster genom Statens servicecenter som inleddes för tio år sedan innebar en stor förändring av den statliga förvaltningen. Det är därför viktigt att följa upp denna reform. Det är även viktigt att fortsatt utveckla samordnade administrativa tjänster i staten för att kunna frigöra resurser till kärnverksamhet”, framhåller civilminister Ida Karkiainen i ett pressmeddelande.

Utredaren ska bland annat undersöka förutsättningarna för en ökad anslutning till Statens servicecenter, samt se över om det finns ytterligare tjänster som Statens servicecenter skulle kunna erbjuda för ökad effektivitet.

Dessutom ska utredaren undersöka förutsättningarna för att kommuner och regioner ska kunna ansluta sig till Statens servicecenters administrativa tjänster.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA