Samordnade förhandlingar får godkänt

STATSFÖRVALTNING2022-06-29
På regeringens uppdrag har Statskontoret utvärderat förhandling som metod att lösa stora samhällsutmaningar. I en rapport ger myndigheten godkänt för hur regeringen hanterat modellen.

Statskontorets granskning har omfattat Stockholmsförhandlingen, Sverigeförhandlingens storstadsavtal och Större samlade exploateringar, tre förhandlingsuppdrag för att samordna för att den statliga transportinfrastrukturen med den lokala och regionala samhällsplaneringen.

Statskontorets samlade bedömning är att förhandling är en ändamålsenlig metod för att lösa sådana samhällsutmaningar. I alla de tre studerade fallen har metoden enligt granskningen lett till resultat och parterna har i stort genomfört sina åtaganden enligt plan.

Förhandling som metod är lämplig när de ordinarie planeringsprocesserna inte mäktar med att lösa samhällsutmaningarna och där det krävs att flera olika aktörer på olika förvaltningsnivåer kraftsamlar och samordnar sig kring ett gemensamt mål, skriver Statskontoret i rapporten. Metoden är särskilt användbar när det finns möjligheter att skapa nyttor som kan generera intäkter till medfinansiering.

Enligt rapporten har förhandling som metod både styrkor och svagheter. En styrka är att det går snabbt att komma fram till beslut. En annan fördel är enligt rapporten att förhandlingar kan få till stånd stora projekt, men risken är samtidigt att de tränger undan andra projekt och förstärker snedfördelningen av medel till regionala och lokala infrastrukturåtgärder. En svaghet är också att förhandlingsmodellen kan minska den demokratiska insynen och försämra beslutsunderlagen. De nackdelar som finns med metoden kan enligt rapporten inte försvinna helt. Detta är något som regeringen bör vara medveten om när den överväger att tillsätta en förhandling.

Statskontorets förslag är att regeringen inför en eventuell kommande förhandling säkrar att den får tillräckliga förutsättningar att basera sig på gedigna underlag. Enligt rapporten bör regeringen också se till att förhandlingarna tillvaratar relevanta myndigheters kunskap tidigt i förhandlingsprocessen. Förhandlingarnas avtal bör också följas upp på ett ändamålsenligt sätt under hela genomförandeperioden, skriver Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.