Samsyn bland erfarna och nya handläggare

FÖRSÄKRINGSKASSAN2018-12-19
Erfarna och nyanställda handläggare vid Försäkringskassan har i stort sett samma attityder till hur regelverket ska följas och i bemötandet av medborgarna, visar en studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Det finns enstaka amerikanska och svenska studier som visar att nyblivna poliser tenderar att över tid bli något mindre orienterade mot regler, säger Jonas Thelander, projektledare för ISFs studie om Försäkringskassan. Det var ett skäl till att man ville undersöka om attityderna hos handläggare på Försäkringskassan förändras ju mer erfarenhet de besitter.

Resultatet pekar emellertid på en stor enhetlighet mellan nyanställda och erfarna handläggare i inställningen till att följa regelboken, i sättet att bemöta allmänheten och i graden av anpassning till omständigheterna i det enskilda fallet. De svarade ungefär lika på påståenden av typen ”regelverket bör följas till punkt och pricka” eller ”handläggare bör förutsätta att klienterna är ärliga i sina kontakter med myndigheter”.

De variationer som syntes var snarare individuella eller relaterade till kön. Kvinnliga handläggare är exempelvis mer orienterade mot ett gott bemötande än män är, vilket stämmer överens med tidigare studier.

Enligt rapporten är huvudresultatet positivt från ett rättssäkerhetsperspektiv. ”Risken är liten för att en försäkrad som har kontakt med Försäkringskassan kommer att behandlas olika beroende på hur länge den handläggare hen har kontakt med har varit anställd”, skriver rapportförfattarna.

Resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet, eftersom svarsfrekvensen i den enkät som skickades till  omkring 3 000 handläggare endast var 40 procent. En annan begränsning är att den inte beskriver  hur handläggarna faktiskt agerar, endast attityder.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.