Annons:

Säpo föreslås få fler personuppgifter

MIGRATION2020-02-12

Regeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.

Förslagen finns i en departementspromemoria från justitiedepartementet. I ett pressmeddelande från regeringen konstateras att arbetet mot terrorism och brott mot Sveriges säkerhet är ett ytterst angeläget samhällsintresse. För att Säpo ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt behöver myndigheten ha tillgång till adekvat information i rätt tid, framhåller regeringen.

I promemorian föreslås en ändring av utlänningsdataförordningen så att Säpo får direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än i dag. Det innebär enligt pressmeddelandet att Säpo får en enklare och mer ändamålsenlig tillgång till sådana uppgifter som myndigheten behöver för sin hantering av ärenden om vidarebosättning och i sin brottsbekämpande verksamhet i övrigt.

Promemorian bygger på en uppgörelse från juni 2017 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om åtgärder mot terrorism. I överenskommelsen ingick bland annat att Säkerhetspolisen skulle få ges ökad tillgång till Migrationsverkets register. Överenskommelsen har också legat till grund för regeringens nationella strategi mot terrorism. Strategin innebär bland annat att brottsbekämpande myndigheter ska ha möjlighet att utbyta information i den omfattning som behövs för en effektiv terrorismbekämpning.

Både Säpo och Migrationsverket har framfört till regeringen att de ser ett stort behov av att Säpo får direkt tillgång till personuppgifterna hos Migrationsverket. Regeringens avsikt är att ändringarna i förordningen ska genomföras 1 juli 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA