Säpo föreslås få fler personuppgifter

MIGRATION2020-02-12
Regeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.

Förslagen finns i en departementspromemoria från justitiedepartementet. I ett pressmeddelande från regeringen konstateras att arbetet mot terrorism och brott mot Sveriges säkerhet är ett ytterst angeläget samhällsintresse. För att Säpo ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt behöver myndigheten ha tillgång till adekvat information i rätt tid, framhåller regeringen.

I promemorian föreslås en ändring av utlänningsdataförordningen så att Säpo får direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än i dag. Det innebär enligt pressmeddelandet att Säpo får en enklare och mer ändamålsenlig tillgång till sådana uppgifter som myndigheten behöver för sin hantering av ärenden om vidarebosättning och i sin brottsbekämpande verksamhet i övrigt.

Promemorian bygger på en uppgörelse från juni 2017 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om åtgärder mot terrorism. I överenskommelsen ingick bland annat att Säkerhetspolisen skulle få ges ökad tillgång till Migrationsverkets register. Överenskommelsen har också legat till grund för regeringens nationella strategi mot terrorism. Strategin innebär bland annat att brottsbekämpande myndigheter ska ha möjlighet att utbyta information i den omfattning som behövs för en effektiv terrorismbekämpning.

Både Säpo och Migrationsverket har framfört till regeringen att de ser ett stort behov av att Säpo får direkt tillgång till personuppgifterna hos Migrationsverket. Regeringens avsikt är att ändringarna i förordningen ska genomföras 1 juli 2020.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.