Satsning för att få EU-myndighet till Sverige

EU2017-01-27

Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppdrag av regeringen att hjälpa till med arbetet att omlokalisera den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA från London till Sverige.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska bland annat ta fram information om vad Sverige kan erbjuda EMA i fråga om lokaler, kommunikationsmöjligheter, bostäder och närhet till medicinsk forskning och akademi.

”Det är viktigt att vi har ett starkt engagemang från lokala och regionala aktörer i arbetet för att få EMA till Sverige. Där har länsstyrelsen en viktig roll, som tydliggörs genom det här uppdraget”, skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström, S, i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska samarbeta med Länsstyrelsen i Uppsala län och skaffa information också från andra berörda aktörer för att sedan föra dialog med det sekretariat för EMA-kandidaturen som regeringen inrättade i december.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.