Satsningar på bristyrken nådde inte målen

HÖGSKOLAN2023-04-06

Trots upprepade ekonomiska satsningar är det få lärosäten som uppnått regeringens uppställda mål för utbyggnad av utbildningar till bristyrken, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Det råder arbetskraftsbrist inom flera samhällsviktiga yrkesgrupper. Därför har staten sedan 2017 höjt utbildningsanslagen till lärosätena för att öka antalet nybörjare inom olika bristyrkesutbildningar. Men få lärosäten har nått målen för utbyggnaderna, konstaterar UKÄ i en rapport.

Bakgrunden är det under åren 2015, 2017 och 2018 gjordes tre satsningar, då flera lärosäten fick utökade takbelopp för att bygga ut specifika utbildningar. Under 2015 gällde satsningen lärar- och vårdutbildningar, 2017 omfattades enbart lärarutbildningar och under 2018 läkarutbildningar och utbildningar inom teknikområdet.

Nu konstaterar UKÄ att ingen av utbildningarna nådde full måluppfyllelse vid 2015 års satsning. Bara 39 procent av de förväntade platserna fylldes. Vid utbyggnaden under 2017 blev måluppfyllelsen något bättre. Då var det särskilt kompletterande pedagogisk utbildning och grundlärarutbildningen som kom nära sina mål.

Utbyggnaderna 2018 är enligt UKÄ svårare att följa upp, eftersom lärosätena har rapporterat på olika sätt i sina årsredovisningar. Men med utgångspunkt från årsredovisningarna finner UKÄ att något fler än hälften av lärosätena nådde målen för alla eller vissa av sina utbildningar. I rapporten konstateras med utgångspunkt från statistiska underlag att läkarutbildningen överträffade sina mål.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA