Sex åtalas för brott i muthärva

STATENS FASTIGHETSVERK2020-01-29
Sex personer åtalas för brott i muthärvan kring Statens fastighetsverk. Tre av de åtalade har tidigare varit anställda vid myndigheten, däribland myndighetens tidigare generaldirektör Björn Andersson.

Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten väcktes på tisdagen åtal mot sex personer för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel. Tre av de åtalade har tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk.

Den huvudåtalade var förvaltningsområdeschef på myndigheten under åren 2007-2015. Han var då ansvarig för att förvalta flera historiska byggnader. Enligt åtalet har han genom ett brottsupplägg låtit Statens fastighetsverk betala för byggnationer på hans privata fritidsfastigheter i Finland och i Roslagen.

De företagare som han anlitat för byggnationerna på de privata fastigheterna åtalas för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

”Jag menar att det funnits en brottsplan enligt vilken kostnaderna för mutorna vidarefakturerats till Statens fastighetsverk och att skattebetalarna därigenom i slutändan fått betala för byggnationen på förvaltningsområdeschefens privata fastigheter. Det innebär att förvaltningsområdeschefen åtalats för mycket allvarlig korruption inom den statliga förvaltningen, där han under flera år tillskansat sig mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar. Jag bedömer brotten som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, varit systematiska och i en större omfattning av särskilt farlig art”, kommenterar vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption åtalet i pressmeddelandet.

Statens fastighetsverks tidigare generaldirektör Björn Andersson åtalas för tjänstefel, eftersom myndigheten enligt Riksenheten mot korruption inte gjort en åtalsanmälan inom rimlig tid. Detta trots att generaldirektören under en längre tid haft uppgifter om misstänkt brottslighet kring förvaltningsområdeschefens anställning. Statens fastighetsverk gjorde en polisanmälan långt senare.

”För att undvika misstankar om att man försöker dölja korruption eller andra oegentligheter inom staten finns det en absolut skyldighet för ansvariga att åtalsanmäla skälig misstanke om allvarligare brott i anställningen. Den tidigare generaldirektören är åtalad för tjänstefel eftersom han vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften när han inte sett till att Statens fastighetsverk gjort anmälan i rimlig tid om de brottsmisstankar som han fått information om”, påpekar Martin Bresman.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.