Skarp JO-kritik mot Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2014-09-26
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården på grund av omständigheter i samband med att en intagen kvinna på anstalten Hinseberg hölls isolerad nästan ett år.

Vid ett bråk på Hinseberganstaltens riksmottagning i juni förra året fick en av de intagna kokande vatten hällt över sig. Alla övriga intagna placerades i avskildhet i avvaktan på utredning. Väl grundade misstankar om att en av de intagna låg bakom den grova misshandeln ledde till att isoleringen av de övriga upphörde, medan den misstänkte fick fortsätta vara isolerad i väntan på utredning av brottet.

Efter en vecka blev hon anhållen och häktad. Sedan domen på tre års fängelse fallit i september fördes hon tillbaka till anstalten och placerades på nytt i avskildhet. I mars i år gjordes en JO-anmälan då hon fortfarande var isolerad på anstalten.

JO konstaterar i sitt beslut att myndigheten varken kan ändra eller upphäva andra myndigheters beslut och inte brukar uttala sig i bedömningsfrågor. Men det faktum att placeringen i avskildhet pågått i närmare ett år motiverar att JO frångår sin praxis.

”Eftersom en placering i avskildhet med stöd av fängelselagen utgör ett frihetsberövande i frihetsberövandet är det viktigt att Kriminalvården använder sig av dessa bestämmelser med urskiljning. Av samma skäl är det centralt att en avskildhetsplacering inte pågår längre än vad som är nödvändigt för att syftet med åtgärden ska kunna uppnås”, skriver JO.

Beslutet om att den intagna kvinnan skulle hållas avskild omprövades i dussinet beslut som JO tagit del av. Samtliga beslut hänvisade till händelsen i juni och risken för ytterligare våld. JO uttrycker förståelse för att det begränsade antalet anstaltsplatser för kvinnor är en särskild utmaning för Kriminalvården. Men det måste ändå finnas en beredskap att hantera svårplacerade intagna:

”Resursbrist eller avsaknaden av möjlighet till en inre differentiering är inte acceptabla skäl till att hålla en intagen avskild från andra intagna. Kriminalvården förtjänar allvarlig kritik för att detta förhållande utgjort skälet till den långa tid som den intagna varit placerad i avskildhet”.

JO riktar också kritik mot anstalten Hinseberg för att det tagit för lång tid från händelsen i juni till att den intagna tilldelades en formell varning i november.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.