Skärpta krav kan leda till lägre tjänstepension

TJÄNSTEPENSION2017-12-08

Regeringen vill gå längre än EUs tjänstepensionsdirektiv och ha ännu högre krav på tjänstepensionsföretagen. Men parterna i den statliga sektorn menar att det riskerar
att försämra avkastningen och därmed tjänstepensionen.

Behåll nuvarande krav på tjänstepensionsföretagen, är huvudbudskapet i en debattartikel i Dagens industri undertecknat av parterna på det statliga avtalsområdet – ST, Saco-S, Seko och Arbetsgivarverket.

De statliga parterna menar att de inte tar lätt på riskerna för att ett tjänstepensionsföretag skulle komma på obestånd.

Men, skriver de, om det införs strängare krav på företagens förmåga, kommer bolagen att behöva betydande kapitalbuffertar.

Det i sin tur leder till att företagen tvingas att placera en större andel av sitt kapital i alltför säkra tillgångar som på lång sikt förväntas ge sämre avkastning, skriver OFRs Åsa Erba-Stenhammar, Saco-S Lena Emanuelsson, Sekos Helen Thornberg och Arbetsgivarverkets Anna Falck

Beräkningar som parterna gjort visar att tjänstepensionen för en arbetstagare kan bli så mycket som 15 till 20 procent lägre jämfört med om dagens krav och tillsynsregler behålls.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Tjänstepension
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA