Skärpta straff för ungdomar utreds

KRIMINALPOLITIK2021-11-05
Regeringen vill minska så kallade ungdomsrabatter för unga lagöverträdare. En särskild utredare ska ta fram förslag på hur straffen kan skärpas vid grova brott som begås av personer under 18 år.

Den särskilda utredaren Agneta Bäcklund ska bland annat föreslå lagändringar som möjliggör tillräckligt ingripande påföljder vid mycket allvarlig brottslighet, innefattar adekvata återfallsförebyggande åtgärder och som svarar mot behovet av en trygg och säker miljö, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredaren ska också överväga om Statens institutionsstyrelse eller Kriminalvården är den myndighet som är bäst lämpad att ansvara för verkställigheten av frihetsberövade påföljder för omyndiga.

”Vi tar nu ett helhetsgrepp beträffande de unga lagöverträdare som begår den allvarligaste brottsligheten. Strafftiderna ska motsvara brottslighetens allvar. Samtidigt ska säkerheten på institutionerna säkras”, betonar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, i pressmeddelandet.

Översynen ska enligt direktiven genomsyras av ett ungdoms- och barnrättsperspektiv och förslagen ska säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses i enlighet med barnkonventionen.

”Barn och ungdomar ska inte begå brott. När de begår så pass allvarlig brottslighet att de döms till sluten ungdomsvård bär de ofta på en omfattande problematik som behöver hanteras under lång tid efter att den slutna vården upphört. Därför ska vi nu se över när det är motiverat med längre vårdtider och hur samhället bättre kan följa upp med återfallsförebyggande åtgärder efter frigivningen”, framhåller jämställdhetsminister Märta Stenevi, MP.  

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.