Skärpta straff för ungdomar utreds

KRIMINALPOLITIK2021-11-05

Regeringen vill minska så kallade ungdomsrabatter för unga lagöverträdare. En särskild utredare ska ta fram förslag på hur straffen kan skärpas vid grova brott som begås av personer under 18 år.

Den särskilda utredaren Agneta Bäcklund ska bland annat föreslå lagändringar som möjliggör tillräckligt ingripande påföljder vid mycket allvarlig brottslighet, innefattar adekvata återfallsförebyggande åtgärder och som svarar mot behovet av en trygg och säker miljö, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredaren ska också överväga om Statens institutionsstyrelse eller Kriminalvården är den myndighet som är bäst lämpad att ansvara för verkställigheten av frihetsberövade påföljder för omyndiga.

”Vi tar nu ett helhetsgrepp beträffande de unga lagöverträdare som begår den allvarligaste brottsligheten. Strafftiderna ska motsvara brottslighetens allvar. Samtidigt ska säkerheten på institutionerna säkras”, betonar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, i pressmeddelandet.

Översynen ska enligt direktiven genomsyras av ett ungdoms- och barnrättsperspektiv och förslagen ska säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses i enlighet med barnkonventionen.

”Barn och ungdomar ska inte begå brott. När de begår så pass allvarlig brottslighet att de döms till sluten ungdomsvård bär de ofta på en omfattande problematik som behöver hanteras under lång tid efter att den slutna vården upphört. Därför ska vi nu se över när det är motiverat med längre vårdtider och hur samhället bättre kan följa upp med återfallsförebyggande åtgärder efter frigivningen”, framhåller jämställdhetsminister Märta Stenevi, MP. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA