Skatteverket får kritik från internrevisorer

SKATTEVERKET2020-06-10

Skatteverket följer inte EUs dataskyddsförordning fullt ut, konstaterar myndighetens internrevision i en rapport. Revisorerna vill bland annat se en tydligare ansvarsfördelning.

EUs dataskyddsförordning började tillämpas i Sverige för snart två år sedan. Skatteverkets internrevision har genomfört en granskning av hur väl myndigheten följer de så kallade GDPR-reglerna och om arbetet är organiserat för att ge goda förutsättningar för att efterleva reglerna.

Revisorerna konstaterar sammanfattningsvis att revisionsresultaten bekräftar säkerhetschefens bedömning att Skatteverket inte i alla delar följer gällande lagkrav. 

Internrevisorerna rekommenderar att Skatteverkets organisationen av dataskyddsarbetet ses över att och ansvarsfördelningen tydliggörs. De konstaterar också att formerna för uppföljning och rapportering av dataskyddsarbetet inte är ändamålsenliga. Det får följder för möjligheten att identifiera och agera följsamt på dataskyddsförordningens krav, enligt rapporten. 

Internrevisorerna noterar även att en tredjedel av Skatteverkets personal inte har genomgått en grundkurs om dataskyddsförordningen och myndighetens interna regler. I rapporten rekommenderas myndigheten därför att kartlägga behovet av breda kompetenshöjande åtgärder för att snabbt höja kunskapsnivån.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Integritet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA