Skatteverket får kritik från internrevisorer

SKATTEVERKET2020-06-10
Skatteverket följer inte EUs dataskyddsförordning fullt ut, konstaterar myndighetens internrevision i en rapport. Revisorerna vill bland annat se en tydligare ansvarsfördelning.

EUs dataskyddsförordning började tillämpas i Sverige för snart två år sedan. Skatteverkets internrevision har genomfört en granskning av hur väl myndigheten följer de så kallade GDPR-reglerna och om arbetet är organiserat för att ge goda förutsättningar för att efterleva reglerna. 

Revisorerna konstaterar sammanfattningsvis att revisionsresultaten bekräftar säkerhetschefens bedömning att Skatteverket inte i alla delar följer gällande lagkrav.  

Internrevisorerna rekommenderar att Skatteverkets organisationen av dataskyddsarbetet ses över att och ansvarsfördelningen tydliggörs. De konstaterar också att formerna för uppföljning och rapportering av dataskyddsarbetet inte är ändamålsenliga. Det får följder för möjligheten att identifiera och agera följsamt på dataskyddsförordningens krav, enligt rapporten.  

Internrevisorerna noterar även att en tredjedel av Skatteverkets personal inte har genomgått en grundkurs om dataskyddsförordningen och myndighetens interna regler. I rapporten rekommenderas myndigheten därför att kartlägga behovet av breda kompetenshöjande åtgärder för att snabbt höja kunskapsnivån. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Integritet
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.