Skatteverket ska föreslå förbättringar i folkbokföringen

SKATTEVERKET2023-03-31

Skatteverket får regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra folkbokföringen. ”Uppdraget till Skatteverket om att lämna sådana förslag är nödvändigt för att kunna vidta fler effektiva åtgärder för att få ordning och reda i folkbokföringen och motarbeta allvarliga samhällsproblem”, kommenterar finansminister Elisabeth Svantesson, M, beslutet i ett pressmeddelande.

En hög kvalitet i folkbokföringen är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle och informationen om vilka som är bosatta i Sverige behöver vara korrekt, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför är det enligt regeringen viktigt att staten stärker kontrollen över folkbokföringen.

”En korrekt folkbokföring ger staten bättre förutsättningar att bekämpa brott och ger avgörande kunskap i arbetet med att motverka exempelvis bidragsbrott och problem som trångboddhet. Skatteverket har i år fått ökade resurser för att kunna genomföra fler riktade kontroller, men fler åtgärder behövs”, konstaterar finansminister Elisabeth Svantesson, M, i pressmeddelandet.

Det befintliga folkbokföringsregistret stämmer i dag till 98 procent, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande. Det är enligt myndigheten ett mått på hög kvalitet, men det finns vissa delar och vissa geografiska områden som där det går att göra ytterligare förbättringar. Det nya uppdraget innebär enligt pressmeddelandet att antalet bosättningskontroller ska öka, med inriktning mot bland annat områden där risken för felaktig folkbokföring bedöms vara stor. Myndigheten ska också ta fram förslag på övriga aktiviteter som ska ingå i uppdraget.

Uppdraget ska återrapporteras till regeringen senast 4 september 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA