Skatteverket välkomnar lagändring

SKATTEVERKET2022-09-01

Skatteverket får möjlighet att snabbare ändra folkbokföringen för den som skrivit sig hos någon annan utan att verkligen bo där. Genom en ändring av lagen krävs inte längre att det först görs en omfattande utredning.

Tidigare krävdes att Skatteverket gjorde en omfattande utredning kring personens bosättning innan myndigheten kunnat ändra en felaktig folkbokföringsadress. Från i dag kan personen tillfälligt folkbokföras utan adress, enbart på en kommun, medan utredningen pågår.

”Den här lagändringen är efterlängtad. Det har varit frustrerande för Skatteverket, men framför allt för de personer som råkar ut för att främmande personer skriver sig hos dem, att myndigheten i vissa fall inte skyndsamt har kunnat åtgärda det”, konstaterar Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

De flesta anmälningar om fel i folkbokföringen beror på misstag, till exempel att någon skrivit fel lägenhetsnummer, skriver Skatteverket i pressmeddelandet. Sådana fel rättas oftast snabbt med en påminnelse till de berörda. Men när främmande personer medvetet folkbokfört sig hos någon annan har processen varit betydligt krångligare. Sådana felaktigheter har ofta tagit lång tid att åtgärda, eftersom Skatteverket tvingats göra omfattande utredningar.

I fortsättningen kommer en sådan anmälan att leda till en kortare utredning. Därefter kommer den som uppenbart har en felaktig adress i folkbokföringen att bli skriven på en kommun, men utan adress. Den fortsatta utredningen får sedan avgöra var personen ska vara folkbokförd.

Den som efter utredning inte anses bosatt på någon fastighet eller i någon kommun, och heller inte ska anses utflyttad från Sverige, kommer att avregistreras från folkbokföringen och registreras som försvunnen. Den som är registrerad som försvunnen får inte del av de förmåner folkbokföring ger rätt till.

För att Skatteverket ska kunna göra en tillfällig folkbokföring utan adress krävs att det är sannolikt att personen är felaktigt folkbokförd och att det leder till besvär för den som är folkbokförd, äger eller hyr fastigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.