Snabb lagföring ska bli permanent

RÄTTSVÄSENDET2022-06-13

Regeringen vill permanenta försöks­verk­sam­heten med snabbare lagföring. Nu har ett förslag gått på remiss till lagrådet.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att försöks­verk­sam­heten med snabb­förfarande i brott­mål fallit väl ut. Försöket inleddes i januari 2018 och bygger på ökad sam­verkan mellan myndig­heterna i rättskedjan och ett ändrat arbetssätt hos Polis­myndig­heten. Fokus ligger på tidiga utred­ningsåtgärder och andra åtgärder för snab­bare lagföring.

”Att brott möts av en snabb reaktion från sam­hället är viktigt både för människors trygg­het och för deras förtro­ende för rätts­väsendet. Nu ser vi till att möjlig­göra ett permanent snabb­förfarande i brottmål i hela landet”, kommenterar justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson lagrådsremissen i pressmeddelandet.

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Enligt remissen till lagrådet är det viktigt att brott utreds och lagförs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, eftersom en snabb reaktion sänder en viktig signal om att samhället ingriper mot brottslighet. Snabbare lagföring innebär att den som återfaller i brott får en skarpare reaktion på den nya brottsligheten.

En skyndsam handläggning minskar enligt regeringen samtidigt påfrestningarna för brottsoffer, gärningspersoner och vittnen, som inte behöver leva i ovisshet en längre tid fram till domstolsprövningen. Dessutom blir bevisningen bättre om den tas upp i domstol kort tid efter händelsen, eftersom förhörspersoner då ofta minns händelsen bättre.

Förslagen i lagrådsremissen innebär bland annat:

  • ett krav på tingsrätterna att avgöra brottmål skyndsamt, om brottet har ingått i ett särskilt snabbförfarande under utredningen,
  • tillgänglighetsdelgivning, som införs som ett permanent delgivningssätt och utvecklas till att även innefatta handlingar som är omedelbart tillgängliga,
  • förenklad delgivning i fler fall,
  • uppdelad handläggning av åtal och deldom i större omfattning,
  • snabbare delgivning av misstanke mot den som är under 18 år, och
  • effektivare hantering av strafföreläggande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.