Föreslår att snabbspår i brottmål permanentas

RÄTTSVÄSENDET2021-06-18

Försöksverksamheten med snabbförfarande i brottmål bör permanentas, föreslår regeringens särskilde utredare Stefan Strömberg. Verksamheten har varit en del av regeringens 34‑punktsprogram mot gängkriminalitet.

Försöksverksamheten med snabbförfarande i brottmål bygger på ökad samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan och ett ändrat arbetssätt hos Polismyndigheten med fokus på tidiga utredningsåtgärder. Försöken inleddes i januari 2018 i norra Stockholm och finns sedan januari 2021 i samtliga polisregioner i landet. Regeringen har sedan tidigare beslutat att försöksverksamheten ska pågå till och med 2022.

Enligt utredaren Stefan Strömberg har försöket fallit väl ut och gett både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utredningarna. Därför föreslår han att försöksverksamheten ska göras permanent.

Utredningen föreslår också andra åtgärder för snabbare lagföring. Bland annat ska hanteringen av strafförelägganden förenklas och det ska bli lättare att delge personer som är svåra att få tag i.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.