Snabbare lagföring ska permanentas

RÄTTSVÄSENDET2020-01-31

Den pågående försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål ska permanentas. Regeringen har uppdragit till sin särskilde utredare Stefan Strömberg att ta fram det nya regelverket.

Sedan januari 2018 har rättsväsendet i norra Stockholm arbetat med en försöksverksamhet kring snabbare lagföring. Försöksverksamheten ska enligt tidigare beslut pågå fram till 2022. Men enligt regeringen har försöket gett så positiva resultat att snabbförfarandet ska göras permanent. Verksamheten har lett till både snabbare lagföring och bättre kvalitet i brottsutredningarna.

”Snabbförfarandet ger en snabb och tydlig reaktion på brotten samtidigt som det frigör utredningsresurser till allvarligare brottslighet. Avsikten är att det ska bli ett arbetssätt som kan användas i hela landet”, kommenterar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Utredaren Stefan Strömberg ska nu föreslå vilka åtgärder som behövs för att permanenta möjligheten att handlägga brottmål i ett snabbförfarande. I uppdraget ingår även andra åtgärder inom brottmålsprocessen. Bland annat att analysera hur systemet med strafföreläggande kan utvecklas för att även i fortsättningen utgöra ett snabbt och effektivt alternativ till prövning i domstol.

Utredningen ska vara klar i april 2021. Försöksverksamheten ska under 2020 utvidgas till hela Storstockholm och till ytterligare några orter i landet. Regeringen avser att systemet ska kunna användas i hela landet efter försöksperiodens slut 2022. Det är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.