Annons:

Försök med snabbare lagföring utökas

RÄTTSVÄSENDET2021-10-21

Regeringen har beslutat att försöks­verksam­heten med snabb­förfarande i brott­mål ska spridas till samtliga polisregioner i landet. Den bedrivs nu i hela polis­region Stockholm och i delar av övriga polis­regioner.

Från januari 2022 ska försöksverksamheten med snabbförfarande i brottmål etableras i hela landet. Utbyggnaden innebär att Alingsås tingsrätt, Borås tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Jönköpings tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Malmö tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Umeå tingsrätt, Uppsala tingsrätt, Örebro tingsrätt och Östersunds tingsrätt också kommer att tillämpa snabbförfarande.

”Försöket har gett goda resultat genom både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utred­ningarna”, understryker justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Polis­myndigheten, Åklagar­myndigheten, Rätts­medicinal­verket, Kriminal­vården och Domstols­verket har gemen­samt tagit fram en plan för utbygg­naden. Nu får myndig­heterna i uppdrag att tillsam­mans med berörda tings­rätter bygga ut försöks­verk­samheten i enlighet med planen. Försöksverksamheten ska bedrivas under 2022 för att därefter permanentas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA