Försök med snabbare lagföring utökas

RÄTTSVÄSENDET2021-10-21
Regeringen har beslutat att försöks­verksam­heten med snabb­förfarande i brott­mål ska spridas till samtliga polisregioner i landet. Den bedrivs nu i hela polis­region Stockholm och i delar av övriga polis­regioner.

Från januari 2022 ska försöksverksamheten med snabbförfarande i brottmål etableras i hela landet. Utbyggnaden innebär att Alingsås tingsrätt, Borås tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Jönköpings tingsrätt, Linköpings tingsrätt, Malmö tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Sundsvalls tingsrätt, Umeå tingsrätt, Uppsala tingsrätt, Örebro tingsrätt och Östersunds tingsrätt också kommer att tillämpa snabbförfarande.

”Försöket har gett goda resultat genom både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utred­ningarna”, understryker justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, S, i ett pressmeddelande.

Polis­myndigheten, Åklagar­myndigheten, Rätts­medicinal­verket, Kriminal­vården och Domstols­verket har gemen­samt tagit fram en plan för utbygg­naden. Nu får myndig­heterna i uppdrag att tillsam­mans med berörda tings­rätter bygga ut försöks­verk­samheten i enlighet med planen. Försöksverksamheten ska bedrivas under 2022 för att därefter permanentas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.