Snabb utredning av ungas brott får grönt ljus

RÄTTSVÄSENDET2018-09-19

Flera tunga remissinstanser är positiva till det förslag på åtgärder för att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta, som regeringens utredare presenterade i våras. De håller också med om att jourdomstolar inte är rätt väg att gå för snabbare lagföring av brott.

Sedan januari 2018 pågår en försöksverksamhet med snabbförfaranden av brottmål för vuxna i norra Stockholm. Snabbförfarandet bygger bland annat på tidigare insatser från polis, åklagare och domstol och ökad samverkan i rättskedjan.

I betänkandet ”Snabbare lagföring”, som utredaren Stefan Strömberg lämnade till regeringen i våras, föreslås ett liknande snabbförfarande för unga. Det inbegriper ökad samverkan mellan polis, åklagare och socialtjänst, möjlighet för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande och att det första förhöret äger rum inom en vecka från brottet. Utredaren föreslår att en försöksverksamhet för unga ska genomföras inom ramen för den försöksverksamhet som redan pågår i norra Stockholm. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket ställer sig alla positiva till detta i sina remissyttranden, liksom Kriminalvården.

Ett uppdrag som regeringen gav utredningen var att överväga om jourdomstolar bör införas. Utredningen landade i att ett mycket fåtal mål skulle kunna avgöras så fort att jourdomstolar skulle vara av nytta. Utredarna valde därför att inte föreslå att någon typ av dygnet runt öppna domstolar ska införas. Även det förslaget får stöd av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.