Bild: Mostphotos

Söktjänster på internet kan förlora grundlagsskydd

YTTRANDEFRIHET2020-09-07

Söktjänster på internet som offentliggör personuppgifter om begångna brott ska inte längre vara grundlagsskyddade, föreslår en parlamentarisk kommitté.

I slutet av augusti lämnade 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté sitt betänkande ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten”. Kommitténs uppgift har varit att se över regleringen av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen på ett antal punkter, bland annat för vissa söktjänster på internet.

På senare år har det vuxit fram ett antal söktjänster med fokus på att offentliggöra personuppgifter om lagöverträdelser. Genom att söka på ett namn eller en adress kan användaren få veta om en viss person begått brott.

Att uppgifter om enskilda personers brottslighet tillhandahålls fritt på internet leder, enligt kommittén, till risker för allvarliga intrång i dessa individers personliga integritet. Kommittén föreslår därför att personuppgifter om lagöverträdelser ska undantas från tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och i stället regleras genom vanlig lag. En förutsättning är att personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som är sök- eller sammanställningsbar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA