Sparkrav trots lika många asylsökande

MIGRATIONSVERKET2019-10-28

Migrationsverket förutspår oförändrat antal asylsökande under 2020 och framåt. Myndigheten planerar för cirka 21 000 nya asylsökande per år. Sparkraven på myndigheten ligger kvar.

Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger enligt ett pressmeddelande tillsvidare fast och bygger på att överenskommelsen mellan EU och Turkiet om flyktingar och migranter består.

”Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande”, kommenterar planeringschef Henrik Holmer i pressmeddelandet.

Enligt regeringens budgetförslag för 2020 ska verket behålla antalet förvarsplatser på samma nivå som vid utgången av 2019. Men regeringen finansierar inte detta fullt ut, skriver Migrationsverket. I praktiken innebär det ett utökat besparings- och effektiviseringskrav på myndigheten under 2020-2022.

”I stort sett är läget vad gäller handläggningen stabil och vi kommer att nå ett bra resultat givet de förutsättningarna som vi har”, konstaterar Henrik Holmer.

Migrationsverkets arbete påverkas av utvecklingen i migrationsdomstolarna. Domstolarnas anslag minskar de kommande åren, trots ett tillskott i höstens budgetpropositon. Det väntas leda till personalminskningar och att kapaciteten för att avgöra asylärenden halveras under 2020 jämfört med i år.

”Det innebär att antalet inskrivna asylsökande hos Migrationsverket som väntar på beslut i domstol väntas fortsätta öka under de kommande åren. I förlängningen bidrar det till onödigt höga kostnader för Migrationsverkets mottagning”, påpekar Henrik Holmer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA