ST hotar med skyddsstopp på Stockholms pendeltåg

SPÅRTRAFIKEN2022-01-17

Tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska avskaffas och ersättas med övervakningskameror, enligt ett beslut i Region Stockholms trafiknämnd. ST Pendeln kommer att verka för ett skyddsombudsstopp om arbetsgivaren MTR går vidare med planerna.

I somras fattade Region Stockholms trafiknämnd beslut om att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska ersättas med kameraövervakade dörrar på tågen. Det innebär att föraren blir ensam ansvarig för säkerheten på tåget.

De fackliga organisationerna har motsatt sig beslutet och menar att kameraövervakning inte fullt ut kan ersätta den roll som tågvärdarna har, och att det innebär stora risker för passagerarna om tågen körs med bara lokförare ombord.

– Det innebär en enorm press för föraren som blir ensam ansvarig för säkerheten. Det finns många säkerhetsaspekter att hålla koll på och det blir för mycket för en person. Den stressen och pressen kommer att leda till en kraftigt försämrad arbetsmiljö, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

Redan 2006 avgjorde regeringen – som högsta instans – en tvist mellan skyddsombudet och den dåvarande operatören Citypendeln, och förbjöd Citypendeln att framföra pendeltågen om de inte var bemannade utöver lokföraren.

Det förbudet gäller fortfarande, enligt Roger Delin.

– Att det är en annan operatör nu förändrar inte det beslutet, det är ingen instans som har hävt det, säger han.

Därför har ST i dag meddelat att de kommer att verka för ett skyddsombudsstopp om arbetsgivaren MTR går vidare med planerna.

– Vi kommer att uppmana skyddsorganisationen att införa ett skyddstopp, säger Roger Delin.

Ett skyddsombud kan införa ett skyddstopp eller skyddsombudsstopp om det finns en omedelbar och allvarlig fara för en arbetstagares liv eller hälsa. Då stoppas arbetet tills arbetsgivaren och skyddsombudet kommit överens om åtgärder eller tills Arbetsmiljöverket beslutat i frågan.

Enligt Roger Delin är arbetsgivarens inställning att de följer ett beslut som uppdragsgivaren Region Stockholm har fattat. Fackförbundet ST anser att det är anmärkningsvärt att den politiska beslutsnivån driver på för att försämra villkoren för såväl resande som anställda inom kollektivtrafiken. I ett pressmeddelande kommenterar förbundsordförande Britta Lejon situationen:

”Region Stockholm har fattat sitt beslut utan att ens nämna det tidigare regeringsbeslutet i sitt underlag. Det är mycket märkligt och vittnar om såväl okunskap som ointresse om de demokratiska spelreglerna. Vi måste kunna ställa högre krav på våra upphandlande offentliga institutioner. Vi förväntar oss att regionen rättar sitt tidigare beslut.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.