Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Skyddsstoppet på Stockholms pendeltåg hävt

SPÅRTRAFIKEN2022-02-03

Arbetsmiljöverket har hävt skyddsstoppet gällande ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Enligt beslutet gäller det förbud mot ensamarbete som skyddsombuden hänvisar till enbart det företag som tidigare drev pendeltrafiken, och inte den nuvarande operatören, MTR.

Stockholmsregionens trafiknämnd har beslutat att ersätta tågvärdarna i pendeltågstrafiken med kameror, som ska övervakas av lokföraren. Systemet börjar installeras i år och ska vara färdigutbyggt nästa år.

Fack och skyddsombud har protesterat och pekar på flera olika risker med det ensamarbete som förändringen skulle leda till. Man hänvisar också till ett beslut som regeringen fattade 2006 om förbud mot ensamarbete på pendeltågen i Stockholm. Trafiken drevs då av Citypendeln.

Det är också det regeringsbeslutet som ligger bakom det skyddsstopp för ensamarbete som skyddsombuden lade i slutet av januari. Det var ett så kallat juridiskt skyddsstopp, som innebär att ett arbete får avbrytas om arbetsgivaren överträder en tillsynsmyndighets förbud.

Men Arbetsmiljöverket har nu hävt skyddsstoppet. Motiveringen är kortfattad: Förbudet gällde enbart den tidigare trafikören Citypendeln. Bolaget MTR Pendeltågen AB har ett annat organisationsnummer. ”Mot den bakgrunden bedömer vi att det inte finns skäl att meddela något omedelbart förbud.”

ST-ombudsmannen Tomas Fröstberg säger att ST inte delar Arbetsmiljöverkets uppfattning om hur lagen ska tolkas.

– De ger ju ingen motivering, men som jag läser arbetsmiljölagen är det arbetet i sig som ska bedömas, säger han

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätt, men det är en process som tar lång tid. Tomas Fröstberg framhåller att det inte finns något hinder för skyddsombuden att lägga ett nytt skyddsstopp.

– Det förra skyddsstoppet gjordes med hänvisning till regeringens förbud, men vi har inte lagt skyddsstopp för ensamarbete än. Och Arbetsmiljöverket har inte hanterat frågan om ensamarbete är tillåtet eller ej.

Tomas Fröstberg ser svårigheter att komma framåt i samverkan med arbetsgivaren.

– Tyvärr finns stora problem och brister i hur MTR bedriver samverkan i den här frågan.

Roger Delin, sektionsordförande för ST Pendeln, bekräftar Tomas Fröstbergs bild.

– Det här är bara början, säger han.

På torsdag nästa vecka ska alla skyddsombuden mötas för att ta ställning till nästa steg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.