ST-medlemmar på flera arbetsplatser saknar tysta ytor

ARBETSMILJÖ2022-11-14

De flesta ST-medlemmar är nöjda med sin fysiska arbetsmiljö, visar förbundets arbetsmiljöundersökning. Men många av de svarande besväras av ljud, buller och dålig ventilation, och en del arbetsplatser har för få tysta ytor.

STs arbetsmiljöundersökning har besvarats av cirka 16 800 medlemmar på myndigheter och bolag. Publikt har tidigare skrivit om de svarandes bild av den psykosociala arbetsmiljön. När det gäller den fysiska arbetsmiljön är 85 procent helt eller delvis nöjda, vilket är något högre än i tidigare arbetsmiljöundersökningar.

– Det är det mest positiva resultatet i vår enkät. De problem man ändå upplever är desamma som i tidigare undersökningar, säger STs utredare Martina Saar.

Det finns stora skillnader mellan myndigheterna när det gäller medlemmarnas uppfattning om tysta ytor och arbetsro. På Skolverket, Bolagsverket och Tillväxtverket svarar en hög andel av medlemmarna att de har tysta ytor. Däremot saknar de svarande som arbetar på Statens servicecenter, Jordbruksverket och Kriminalvården i hög grad tysta ytor.

– Men även inom samma myndighet kan uppfattningarna skilja sig åt, beroende på vilket lokalkontor man arbetar på, säger Martina Saar. Det gäller exempelvis Försäkringskassan.

När det gäller ljudnivån på arbetsplatsen är medlemmarna mest nöjda på Skogsstyrelsen, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Skolverket. Den största andelen svarande som upplever problem med ljud och buller finns inom spårtrafiken, Statens servicecenter och Försäkringskassan.

Enkäten innehöll ingen specifik fråga om aktivitetsbaserade kontor, där medarbetarna inte har en fast arbetsplats. Den kontorstypen har dock blivit vanligare, och i flera fritextsvar framhålls det som negativt.

– Vi vet sedan vi gjorde en rapport om distansarbete att många som arbetar på aktivitetsbaserade kontor tycker att det är för mycket ljud och för få tysta platser, och att det därför är skönt att sitta hemma och jobba. Man behöver ta det på allvar och utvärdera varje arbetsplats, inte bara titta på kostnadsbilden, säger Martina Saar.

Men hur ska arbetsgivarna tänka när många kontor bara är halvfulla?

– Det är klart att det inte heller är vettigt. Man behöver hitta en balans för att klara problemen, säger Martina Saar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA