ST och FF gör gemensak sak med egen a-kassa nästa år

LÄMNAR SEA2003-12-09
Nu är det klart att ST och FF bildar en ny a-kassa 2003. Det betyder att ST kommer att lämna nuvarande a-kassa, SeA.

Det har varit många turer fram- och tillbaka innan styrelserna för ST och Försäkringsanställdas Förbund (FF) beslöt bilda gemensam a-kassa. Det skedde den 14 maj och starten blir när de två förbunden går samman nästa år.

Tanken är att man ska bygga vidare på FFs nuvarande a-kassa och det projektet kommer att pågå under hösten. Utredningen, som är grund för beslutet, rekommenderar att verksamheten bedrivs vid fyra enheter, istället för som idag vid varje region.

Att bygga upp a-kassan kostar ungefär fem miljoner kronor.

Också andra förändringar sker för a-kassan. Redan i sommar måste den verksamhet som STs a-kassehandläggare skött skiljas från övrig förbundsverksamhet. Bland annat ska man leva upp till nya krav på offentlighet och sekretess.

– Vi iakttar den ordning som
ska gälla från 1 juli, att a-kassehandläggarna ska vara anställda hos a-kassan och inte hos ST, säger Eva Thim, chef för STs medlemsenhet.

Då förs STs a-kassehandläggare tillfälligt över till Statstjänstemännens Arbetslöshetskassa, SeA, tills den nya a-kassan börjar fungera vid årsskiftet. Alla arbetslösa medlemmar kommer att få information om vad detta innebär, men praktiskt ska det inte märkas någon skillnad mot idag.

– A-kassehandläggarna ska jobba som hittills, medlemmarna ska ringa samma telefonnummer till de regionala enheterna och nuvarande fördelning på handläggare blir i stort kvar, försäkrar Eva Thim.

Medlemmarna ska heller inte märka någon större förändring när den nya a-kassan startar, enligt Eva Thim. Däremot kräver den mycket arbete och resurser att bygga upp, även med FFs a-kassa som grund.
Idag har den senare cirka 400 registrerade arbetslösa fördelade på två handläggare, medan siffran för ST är ungefär 5 000. Sammanlagt arbetar 22 personer på ST med a-kassa i varierande grad.

Den nya a-kassan får egna anställda och en föreståndare. Före årsskiftet ska också finnas  stadgar för den nya a-kassan, fungerande teknik, utbetalningssystem, lokaler, handläggarna ska utbildas för delvis nya arbetsuppgifter med mera.

– Det förslag som antagits går ut på att renodla a-kassehandläggarnas uppgifter och det kräver att de får mer utbildning. A-kassan ska hålla hög kvalitet och det ska kännas tryggt för både medlemmar och anställda, förklarar Eva Thim.
De formella besluten tas på FFs a-kassas föreningsstämma den 12 juni och på dess extra stämma den 29–30 oktober.

Mot beslutet om ny a-kassa har tre ledamöter i STs förbundsstyrelse reserverat sig: Anna-Greta Johansson, Kerstin Grahn och Lars-Olof Nilsson. Motiveringen är att förbundet ska lägga kraft på de fackliga framtidsfrågorna istället för på en ny a-kassa och att fortsatt medlemskap i SeA innebär lägre avgift för medlemmarna.

Bakgrund

Enligt Justitieombudsmannen ägnar sig a-kassorna åt myndighetsutövning. Därför måste a-kassans verksamhet skiljas från övrig förbundsverksamhet. Den 1 juli förs därför STs a-kassehandläggare organisatoriskt över till SeA, tills den nya a-kassan för STs och FFs medlemmar bildats vid årsskiftet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.