Bild: Fredrik Hjerling

ST välkomnar förslag om stärkt skydd

HOT OCH VÅLD2024-01-12

ST ser positivt på de förslag för att motverka hot och våld mot offentliganställda som presenterats av en ny utredning. Men det behövs också fler åtgärder och mer resurser för att komma åt problemen på riktigt, anser förbundets ordförande Britta Lejon.

Regeringens särskilde utredare John Ahlberk presenterade under torsdagen ett antal förslag som syftar till att minska offentliganställdas utsatthet för hot och våld, bland annat straffskärpningar för brott mot tjänstemän och en minskad exponering av namnuppgifter.

STs förbundsordförande Britta Lejon är positiv till förslagen i utredningen.

– I stort skulle jag säga att vi välkomnar det här. Vi har sagt att det behövs ett bättre skydd och ytterligare åtgärder för att undvika hot mot statstjänstemän, samtidigt som det finns en balans med öppenheten. Jag tycker att utredningen klarat det på ett bra sätt, säger Britta Lejon.

Ett av förslagen i betänkandet är att göra det möjligt för myndigheter att minska exponeringen av de anställdas namn. Utredningen föreslår att namnet på en handläggare eller beslutsfattare inte ska behöva finnas med när ett beslut expedieras och skickas till en berörd part om det finns risk att den anställde kan utsättas för hot eller våld.

– Det är nödvändigt, och att den möjligheten införs är bra, säger Britta Lejon.

Men utredningens förslag skulle inte innebära en total anonymisering. Namnet på den offentliganställde kommer fortfarande att vara möjligt att begära ut. Britta Lejon har förståelse för att utredaren valt den lösningen.

– Jag förstår resonemanget om att det krävs en avvägning mellan skyddet av offentliganställda, öppenheten och ansvarsutkrävandet som är en grundbult i svensk förvaltning. Det verkar som en bra balans. Sedan måste man följa upp och se om det får avsedd effekt eller om man behöver gå ännu längre, säger hon.

Utredningen föreslår även att förolämpningar mot tjänstemän ska kriminaliseras.

– Det är möjligt att det inte leder till jättestora förändringar. Men jag tror ändå att det har ett signalvärde som tyvärr behövs. Det finns för många arbetsplatser i offentlig verksamhet där man blivit van vid att stå ut med för mycket.

Ett annat förslag i utredningen är att brottet hot mot tjänsteman breddas och kan komma att omfatta även förtäckta hot samt hot mot närstående. Även detta är Britta Lejon positiv till. Samtidigt anser hon att det finns andra åtgärder än de som föreslås som skulle vara ännu viktigare för att dämpa de statsanställdas utsatthet, men som inte ingått i utredningens uppdrag.

– Det handlar om att komma till rätta med andra svårigheter, som till exempel dubbelbeläggningar och ensamarbete. Men också att ha tillräckliga resurser och tillräckligt många anställda i offentlig verksamhet, som gör att vi minimerar antalet hotfulla situationer, säger Britta Lejon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA