ST vill att statsanställda ska få särskilt straffrättsligt skydd

ARBETSMILJÖ2022-05-19
ST vill att fler yrkesgrupper ska få ett straffrättsligt skydd, däribland de statligt anställda. Det behövs en balans mellan rättigheter, skyldigheter, förutsättningar och de krav som ställs, skriver förbundet i sitt remissvar på Tjänstefelsutredningen.

ST framhåller i sitt svar på Tjänstefelsutredningens betänkande att det är mycket viktigt för såväl förbundets medlemmar som för förvaltningen i stort, att det straffrättsliga skyddet och ansvaret är korrekt och proportionerligt utformat. De frågor som utredningen behandlar påverkar enligt remissvaret i hög grad de statliga tjänstemännens förutsättningar att utföra sitt arbete.

ST ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag, och välkomnar särskilt att utredningen avstår från att föreslå några skärpningar av det straffrättsliga ansvaret vid tjänstefel.

I remissvaret betonar ST att hot och våld är oacceptabelt i alla former och sammanhang. Därför behöver det straffrättsliga skyddet på området utvecklas och omfatta fler yrkesgrupper än utredningen föreslår. ST anser att definitionen av samhällsnyttiga funktioner ska tolkas brett och i motsats till utredningen anser ST att definitionen bör innefatta statligt anställda som grupp.

Enligt remissvaret finns yrkesgrupper av betydande storlek inom den statliga förvaltningen som med utredningens förslag riskerar att falla mellan stolarna, eftersom deras arbetsuppgifter bara delvis innefattar myndighetsutövning. ST anser att dessa yrkesgruppers behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd behöver utredas närmare.

När det gäller straff för brott mot tystnadsplikten understryker ST att en skärpning, så som utredningen föreslår, kan skada öppenheten i förvaltningen. Om lagen skärps behövs åtgärder som motverkar en ökad tystnadskultur på de statliga arbetsplatserna, skriver ST i remissvaret. De problem med tystnadskultur som finns i statsförvaltningen behöver hanteras redan som det är i dag. Behovet blir än större om lagstiftningen om tystnadsplikten stärks, anser ST.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.