JK vill se skärpt straff för brott mot tystnadsplikt

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS2022-05-18
Justitiekanslern, JK, har ingen invändning mot tjänstefelsutredningens förslag att höja straffmaximum för brott mot tystnadsplikten. Däremot motsätter sig JK i sitt remissvar att det införs ett grovt brott mot tystnadsplikten.

Tjänstefelsutredningen lämnade tidigare i år sitt betänkande om möjligheterna att utvidga det straffrättsliga ansvaret vid tjänstefel. Utredningens förslag lämnar i huvudsak reglerna oförändrade. När Justitiekanslern nu lämnar sitt remissvar lämnar myndigheten inga synpunkter på den delen.

Utredningen föreslog också bland annat att straffen för brott mot journalister och andra utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner ska skärpas. Utredningen föreslog dessutom skärpta straff för den som bryter mot tystnadsplikten, bland annat genom införande av rubriceringen grovt brott mot tystnadsplikten.  

Utredningens förslag att skärpa straffen för den som begår brott mot någon på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. är enligt JK väl underbyggt och motiverat.

Enligt remissvaret har JK ingen invändning mot utredningens förslag att straff­maximum för brott mot tystnads­plikt höjs. Däremot går JK emot förslaget om att införa ett grovt brott. JK anser inte att utredningen har analyserat om en sådan skärpning kan leda till att människor skräms att inte använda sin meddelarfrihet.

Statistiken för åren 2011–2020 visar enligt JK att det varje år bara var några få som dömdes för brott mot tystnadsplikten. I samtliga fall utom ett blev straffet dagsböter. Förslaget om ett grovt brott skulle innebära att straffet för vissa typer av brott skulle skärpas från dagsböter till minst sex månaders fängelse, konstaterar JK. Införande av ett grovt brott mot tystnadsplikt skulle därför enligt JK vara oproportionerligt.

STs ordförande Britta Lejon har tidigare kommenterat utredningens förslag om skärpta straff och sett risker med kraftiga skärpningar.

”Det är klart att det är allvarliga brott. Men vi ser stora bekymmer med tystnadskultur i statsförvaltningen, och om man hanterar sådana här skärpningar fel riskerar man att spä på tystnadskulturen”, sade hon till Publikt i en kommentar om utredningens förslag.

Justitiekanslerns roll

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte­gri­teten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans­lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Källa: JKs remissvar

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.