Annons:

Stabila medlemssiffror för ST

ST2024-02-12

Rekordstora inträden men lika många utträden – så ser STs bokslut ut när 2023 års medlemsutveckling summeras. Antalet yrkesaktiva medlemmar i förbundet förblev i princip oförändrat, men flera stora avdelningar värvade starkt.

I slutet av 2022 hade ST 65 713 yrkesaktiva medlemmar. Ett år senare har en mycket liten minskning skett. Förbundet har backat med 76 yrkesverksamma medlemmar, vilket gör 2023 till ett plus minus noll-år, konstaterar Erica Lindh, verksamhetsstrateg på ST. Även om ST inte har lyckats växa ser hon dock positivt på utvecklingen under fjolåret.

– Framför allt är det glädjande att vi har rekordhöga antal inträden. Utmaningen ligger i att vi fortfarande har ett högt antal utträden, vilket vi även hade 2021 och 2022, säger hon.

Att drygt 8 000 yrkesaktiva medlemmar gick ur förbundet ifjol beror i hög grad på att många lämnat den statliga sektorn, enligt Erica Lindh. Det är en utveckling som är svår för ST att påverka.

Däremot gav förbundets arbete med att få in nya yrkesverksamma medlemmar resultat. Under 2023 ökade antalet inträden i ST med drygt 11 procent jämfört med föregående år.

På växande myndigheter, som Polisen och Kriminalvården, har STs lokala avdelningar fått ovanligt många nya medlemmar. Även STs avdelningar på Skatteverket och Svenska kraftnät har haft stora inflöden, berättar Erica Lindh.

Hon räknar upp flera faktorer som har varit avgörande i rekryteringsarbetet: Att avdelningarna har haft ett systematiskt arbete med att välkomna nya medarbetare, att de har drivit lokala fackliga frågor som är nära medlemmarna och att de har haft lyckade resultat i de lokala förhandlingarna.

– De fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna spelar en väldigt stor roll för inträdena. Det är de arbetsplatsnära frågorna som engagerar allra mest. Så det är jätteviktigt att ta stöd i arbetet och att våga driva de frågorna, säger Erica Lindh.

En oro för framtiden på arbetsplatsen, när anslag stramas åt och flera arbetsgivare varslar, tror hon också kan ha lett till en ökning av inträdena, framför allt på de större myndigheterna.

Samtidigt kan minskade anslag och rekryteringsstopp ha påverkat möjligheten att locka nya medlemmar till ST på andra håll, tror Erica Lindh.

– Många avdelningar på små myndigheter med specialuppdrag har ett minskat antal medlemmar. Det kan bero på att arbetsgivarna inte nyanställer, säger hon.

ST är ett av tolv fackförbund som är med i centralorganisationen TCO, vars medlemsförbund sammantaget växte med drygt 25 000 medlemmar under fjolåret jämfört med 2022. Det motsvarar en medlemsökning på 2,1 procent för TCO-förbunden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA