Stärkt skydd för domstolars oberoende föreslås

DOMSTOL2023-03-20

Högre krav för grundlagsändring och en ny myndighet mer oberoende än Domstolsverket är några av förslagen som grundlagskommittén har överlämnat till regeringen. Syftet med förslagen är att långsiktigt öka skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende.

Grundlagskommittén har varit en parlamentarisk utredning med riksdagsledamöter från samtliga partier. Utredningens uppdrag har varit att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna genom att se över formerna för hur grundlagen kan ändras, och behovet av att stärka det långsiktiga skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende.

”Utredningen har i dag presenterat flera viktiga förslag för att öka skyddet för våra grundlagar, och stärka domstolarnas oberoende. Den breda enigheten om dessa förslag är ett styrkebesked för den svenska demokratin”, understryker justitieminister Gunnar Strömmer, M, i ett pressmeddelande.

Kommittén föreslår bland annat att det ska krävas två tredjedelars majoritet vid det andra beslutet om att anta en grundlagsändring. I dag är kravet att riksdagen fattar två likadana beslut med enkel majoritet, och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Kommittén föreslår också att det införs ett minimikrav på hur många ledamöter som måste delta i omröstningen om en grundlagsändring. Det ska också bli obligatoriskt att höra lagrådet inför grundlagsförslag om grundläggande fri- och rättigheter.

Kommittén vill också att en särskild bestämmelse om domstolarnas oberoende införs i regeringsformen. Den myndighet som ansvarar för domstolarna föreslås få en mer självständig ställning i förhållande till regeringen än vad Domstolsverket har i dag. Myndigheten ska enligt förslaget ha namnet Domstolsstyrelsen.

Utredningens förslag kommer nu att skickas ut på remiss innan beredning i Regeringskansliet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA