Statens avgiftsinkomster ökade förra året

EKONOMI2022-05-09
De samlade inkomsterna av statens avgiftsbelagda verksamhet ökade med 11,2 miljarder kronor till 79,5 miljarder kronor under 2021, visar Ekonomistyrningsverkets, ESV, årliga avgiftsrapport.

Den stora ökningen av statens avgiftsintäkter under 2021 beror enligt ESV främst på att Svenska kraftnät nästan fördubblade sina intäkter från uppdragsverksamhet. De samlade intäkterna från statens offentligrättsliga verksamhet, som främst består av avgifter för tillsyn och tillstånd som enskilda och ickestatliga aktörer betalar, minskade med 1,3 miljarder kronor till totalt 17,1 miljarder kronor under förra året. Den främsta förklaringen till minskningen är enligt rapporten att Trafikverket retroaktivt sänkte sina banavgifter under pandemin och att Luftfartsverket omvärderade sin pensionsskuld under 2020.

Inkomsterna från statens uppdragsverksamhet blev 62,4 miljarder kronor under 2021. Till uppdragsverksamhet hör enligt ESV bland annat försäljning av frivilligt efterfrågade varor och tjänster, som till exempel entréer till de statliga museerna. Intäkterna ökade med 12,5 miljarder kronor jämfört med föregående år, vilket i huvudsak beror på att Svenska kraftnäts intäkter ökade med 9,3 miljarder kronor. Det är enligt rapporten nästan en dubblering jämfört med 2020.

De statliga myndigheterna stod för 56,6 miljarder kronor av de totala avgiftsintäkterna. Det innebär en ökning med 2,7 miljarder kronor jämfört med 2020. Det beror enligt ESV bland annat på att Exportkreditnämnden ökade sina intäkter i uppdragsverksamhet med 1,2 miljarder kronor, främst till följd av några större affärer.

192 statliga myndigheter har rapporterat till ESV att de hade avgiftsintäkter i någon omfattning under 2021. Av dessa hade 15 myndigheter intäkter på över en miljard kronor i den avgiftsbelagda verksamheten. Ungefär var tredje myndighet hade avgiftsintäkter på mindre än 10 miljoner kronor. Fördelningen har enligt rapporten varit relativt konstant över åren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.