Statens besökskontor har kartlagts

STATSFÖRVALTNING2022-01-26
Polisen och Trafikverket är de två statliga myndigheter som har störst närvaro i landets kommuner. Därefter följer Statens servicecenter och Arbetsförmedlingen. Det framgår av en rapport från landets länsstyrelser.

Landets elva servicegivande myndigheter har enligt länsstyrelsernas sammanställning sammanlagt 826 besökskontor. Antalet besökskontor och hur de är placerade i landets kommuner varierar i hög grad mellan myndigheterna. Polismyndigheten har 252 besökskontor och och Trafikverket 241. Statens servicecenters 117 kontor tillhandahåller service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, som inte har egna besökskontor. Arbetsförmedlingen har 112 egna besökskontor, men tillhandahåller också fysisk service genom Statens servicecenter. Lantmäteriet har 49 besökskontor, Kronofogden 32 och Migrationsverket 24. Den myndighet som har minst antal besökskontor är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som har 12 kontor.

Det är regeringen som uppdragit åt landets länsstyrelser att redovisa statlig service och närvaro i
länen. Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Örebro län.

Enligt rapporten är lokal statlig närvaro viktig ur flera aspekter. Den behövs för att upprätthålla legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna, men också för att invånarna ska ha tillgång till lokal statlig service. Även om många statliga myndigheter har digitaliserat sin service, är det viktigt att det också finns en fysisk närvaro, eftersom människor kan ha behov av att träffa myndigheten fysiskt för att lösa sina ärenden.

Det kommer det inte att ske några större verksamhetsförändringar i form av avvecklingar eller etableringar av arbetsställen under perioden fram till 2025, enligt rapporten. Den enda större förändring som noteras är att Statens servicecenter kommer att etablera 28 nya servicekontor fram till 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.