Statens hyreskostnader växer snabbt

STATSFÖRVALTNING2021-08-17
Mellan 2013 och 2020 ökade statens hyreskostnader med 23 procent, medan lokalytan ökade med 3 procent, visar en analys från Ekonomistyrningsverket. Kvadratmeterpriset har under samma period ökat med 20 procent.

De statliga myndigheternas samlade lokalytor ökade marginellt under åren 2013-2020, medan både hyreskostnaderna och hyran per kvadratmeter har ökat betydligt kraftigare, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en analys av myndigheternas lokalinnehav. ESV konstaterar att utvecklingen ser olika ut i olika delar av landet. Lokalarean har minskats både i Stockholm innanför tullarna och i kommuner med färre än 50 000 invånare, samtidigt som den ökat i Göteborg och Malmö och andra större kommuner.

I både Stor-Göteborg och Stor-Malmö har lokalytorna ökat med 3-4 procent, ungefär som i övriga landet. Under perioden har hyreskostnaden per kvadratmeter ökat mest i Stor-Stockholm och Stor-Malmö, med 23 procent. De totala hyreskostnaderna har ökat mest i Stor-Malmö, med 28 procent.

Att flera myndigheter har flyttat från Stockholms innerstad de senaste åren syns i ESVs analys. Myndigheternas lokalarea i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat mellan 2018 och 2020, men minskat innanför tullarna.

Inom länet finns stora skillnader mellan var befolkningen bor och var myndigheterna är lokaliserade. Befolkningen är relativt jämnt fördelad mellan den norra och den södra länsdelen, medan flertalet av myndigheterna är lokaliserade i den norra delen.

ESV konstaterar att nästan två tredjedelar att statens lokalytor finns i kommuner med fler än 100 000 invånare, medan bara fyra av tio av invånarna bor i i dessa kommuner.

Sedan 1994 har flera av de stora myndigheterna kraftigt minskat sina lokaler i kommuner med färre än 50 000 invånare, konstaterar ESV. Exempelvis kommer Försäkringskassan och Skatteverket ungefär att ha halverat antalet kommuner som de har egna lokaler i mellan 1994 och 2022. Däremot finns de representerade på servicekontor i Statens servicecenters regi. 

Källa: ESV.
Källa: ESV.
Källa: ESV.
Källa: ESV.
Källa: SCB och ESV.
Källa: SCB och ESV.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.