Statens institutionsstyrelse går upp i stabsläge

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-06-22
Statens institutionsstyrelse, SiS, går upp i stabsläge på grund av brist på både personal och platser på myndighetens ungdomshem. SiS kan inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan.

Den pressade situationen har gjort att SiS på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Därför går myndigheten upp i stabsläge och inrättar en nationell stabsorganisation för att möta den akuta platssituationen.

”En placering inom SiS är ofta det sista alternativet för barn och unga med de allra största behoven. Vi jobbar hårt för att hantera situationen här och nu, och med en stabsfunktion kommer vi ha bättre möjligheter att organisera, strukturera och göra nödvändiga prioriteringar”, förklarar Johan Feldtmann, som blir chef för den nya stabsorganisationen, i pressmeddelandet.

Platsbristen är störst för gruppen icke skolpliktiga pojkar. Det kan leda till att utsatta barn och unga inte får sina särskilda vård- och behandlingsbehov tillgodosedda, vilket enligt myndigheten kan innebära risker för deras liv och hälsa.

”Vi prioriterar alltid trygghet och säkerhet för våra ungdomar, klienter och medarbetare – samtidigt som vi har fokus på bra behandling. I vår verksamhet behöver hög säkerhet och god vård och behandling alltid gå hand i hand”, understryker Johan Feldtmann i pressmeddelandet.

Bristen på platser beror på att SiS tillfälligt tvingats stänga delar av och hela avdelningar. Det finns flera orsaker till stängningarna. Myndigheten har svårigheter att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Några avdelningar har ungdomar placerade med extraordinärt stort vårdbehov, vilket minskar kapaciteten. Dessutom har myndigheten ett antal lokaler som är i akut behov av renovering.

SiS arbetar nu med att identifiera barn och unga som bedöms som utskrivningsklara eller redo för vård på öppen avdelning. Myndigheten undersöker också möjligheten att utnyttja missbruksvården genom att placera myndiga ungdomar med missbruksproblem på LVM-hem.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö SiS
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.