SiS flaggar för nytt krisläge

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-11-09

Statens institutionsstyrelse, SiS, har brist på platser i sluten vård samtidigt som myndigheten har mycket svårt att rekrytera, skriver generaldirektören Elisabet Åbjörnsson Hollmark i ett svar på en anmälan till Justitieombudsmannen, JO. Ledningen överväger ett krisavtal, uppger Dagens Nyheter.

Enligt skrivelsen till JO är platstillgången ”fortsatt mycket ansträngd” och Statens institutionsstyrelses generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark förvarnar om att ett nytt så kallat krisavtal kan bli aktuellt. Så sent som i somras gick SiS upp i stabsläge på grund av platsbristen. Redogörelsen till JO är ett led i en utredning sedan SiS anmälts för bristerna, skriver Dagens Nyheter.

Enligt skrivelsen skulle ett nytt krisavtal möjliggöra att även anställda på huvudkontoret och SiS lokala kontor ”med lämplig erfarenhet och kompetens” kan stötta i den praktiska vården av ungdomarna.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark skriver till JO att hon beslutat om ”kraftfulla åtgärder”. Enligt redovisningen ska direktörerna för ungdomsvården i norr och söder ”skyndsamt” ta fram 40 platser för akutplaceringar. Senast 1 februari ska de vara i drift, skriver Dagens Nyheter.

Enligt tidningen kunde i månadsskiftet september/oktober 115 av SiS totalt cirka 730 platser inte användas av olika skäl, bland annat skadegörelse.

SiS utreder enligt tidningen att skaffa flyttbara moduler för att lättare kunna placera unga i ”vård i enskildhet”. Det handlar om låsbara utrymmen, som kan användas för att ”hantera nödsituationer” som upplopp och brand.

I sitt svar till JO ägnar Elisabet Åbjörnsson Hollmark enligt Dagens Nyheter mycket utrymme till att beskriva svårigheterna att få tag på personal. I månadsskiftet september/oktober hade myndigheten 171 vakanta tjänster.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA