SiS planerar för höjd säkerhet på ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-08-12

Statens institutionsstyrelse, SiS, har beslutat om en femårsplan för säkerhetsklassning av sina ungdoms- och LVM-hem. Planen innebär att femton ungdomshem säkerhetsklassas, varav tre på den högsta nivån.

Redan i år kommer ungdomshemmen i Tysslinge och Johannisberg att säkerhetsklassas på högsta säkerhetsnivå, nivå 1, skriver Statens institutionsstyrelse i ett pressmeddelande. Högsta säkerhetsklassning innebär enligt pressmeddelandet bland annat att institutionen har centralvakt, fler och bättre kameror, markradar, säkrare dörrar, stärkt perimeterskydd och avvisningsstaket samt operativa ledare på plats under dygnets alla timmar. Under 2025 kommer också Klarälvsgården att få högsta säkerhetsklassning.

Statens institutionsstyrelse skriver i pressmeddelandet att myndigheten fortsätter sitt utvecklingsarbetet för att öka tryggheten med en rad olika åtgärder, i synnerhet på ungdomshemmen med högsta säkerhetsnivå. Den långsiktiga planen för säkerhetsklassning ska enligt myndigheten skapa bättre förutsättningar för att anpassa innehållet i verksamheten efter den säkerhetsnivå institutionerna kommer att tillhöra.

”De säkerhetshöjande åtgärder som vi nu vidtar i myndigheten utgår ifrån en helhetssyn, där införandet av säkerhetsbedömningar och en enhetlig larmorganisation utgör viktiga exempel på satsningar. Själva säkerhetsklassningen av ungdoms- och LVM-hem handlar givetvis även om att anpassa den fysiska säkerheten”, framhåller SiS tillförordnade säkerhetsdirektör Petter Wåhlberg i pressmeddelandet.

Plan för SiS-hemmens säkerhetsklassning

2022 säkerhetsklassas Tysslinge på nivå 1, Johannisberg på nivå 1 och Nereby Bergsjön på nivå 3

2023 klassas Margretelund på nivå 3, Hässleholm på nivå 2 och Fortunagården på nivå 3

2024 klassas Gudhemsgården på nivå 2, Fagared på nivå 2 och Långanäs på nivå 3

2025 klassas Klarälvsgården på nivå 1, Nereby på nivå 2 och Ljungaskog på nivå 3

Därmed kommer 15 av SiS institutioner att vara säkerhetsklassade år 2026

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA