Statliga företag kan öppnas för insyn

NYHET2004-09-07
– Äntligen! Det här har vi krävt länge, säger Annette Carnhede om förslaget att införa offentlighetsprincipen i statliga bolag. Men det är oklart vilka bolag som kommer att omfattas i slutändan.
Efter flera års arbete föreslår den parlamentariska Offentlighets- och sekretesskommittén i sitt slutbetänkande att rätten till insyn och meddelarfrihet ska gälla i statliga bolag.

–Förslaget är välkommet, men otillräckligt. Nästa steg måste vara att införa offentlighetsprincipen i alla företag, säger STs ordförande Annette Carnhede.

Det är i statliga företag, aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och handelsbolag där staten har ett dominerande inflytande som offentlighetsprincipen – och därmed sekretesslagen – ska tillämpas.

Meddelarfrihet

Kommittén vill också stärka meddelarfriheten för anställda i kommunala bolag. För de bolagen finns redan idag en lag som tillåter insyn i handlingar.

Men det ska vara möjligt för regeringen att göra undantag från de nya reglerna för hela eller delar av verksamheten om det finns ”särskild anledning med hänsyn till verksamhetens art, konkurrenssituation eller andra väsentliga ekonomiska intressen”.

Har företaget ett rättsligt eller faktiskt monopol eller någon form av samhällsuppgift kan sådana inskränkningar bara göras i undantagsfall.

Enligt Ulrika Geijer, sekreterare i utredningen, har det inte funnits tid att gå igenom vilka företag som kan omfattas av undantagen. Det enda företag som pekats ut är LKAB, som har sin största marknad utomlands.

Därför är det oklart om till exempel Posten skulle omfattas helt och hållet av offentlighetsprincipen. Det går inte heller att förutse om SJ skulle undantas från insyn, framför allt om bolaget blir mindre dominerande och mer konkurrensutsatt.

Marknadsskäl emot

Och enligt Statskontoret, som undersökt kostnaderna för förslaget, finns det till synes tunga marknadsskäl som talar mot att offentlighetsprincipen införs i Green Cargo och Posten.

Det slutliga avgörandet kommer att vila på regeringen som löpande kan förordna om undantag för olika bolag.

Kommitténs förslag

Rätten till insyn ska gälla i aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser där staten har ett rättsligt inflytande.

Börsnoterade företag omfattas inte. Meddelarfriheten ska inte omfatta verkställande direktörer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.