Statligt tillgänglighetsarbete står still

STATSFÖRVALTNING2015-09-08
De statliga myndigheternas arbete med tillgänglighet står stilla. Bara var tredje myndighet kan påvisa att man gjorde framsteg förra året. Var femte har gått bakåt. Det visar en enkät som Myndigheten för delaktighet genomfört på 257 myndigheter.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa myndigheternas arbete med tillgänglighet. Enligt en förordning är myndigheterna skyldiga att utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktionshinderspolitiska målen. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

När Myndigheten för delaktighet nu sammanställt sin årliga enkät visar svaren att drygt var tredje myndighet gått framåt när det gäller grundläggande tillgänglighet, samtidigt som mer än var femte förlorat en eller två poäng i årets mätning. Övriga står stilla.

Av de 257 myndigheter som besvarat enkäten är det bara 9 som uppfyller de 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet som satts upp. Det är samma resultat som i förra årets undersökning.

När det gäller att upprätta en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet har utvecklingen avstannat de senaste åren. Samtidigt har andelen myndigheter som anger att de har utsett en samordnare för tillgänglighet minskat.

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.