Staten brister i tillgänglighet för funktionshindrade

NYHET2004-05-24
Rörelsehindrade kan inte ta sig in själva i tre av fyra statliga myndigheter. Få har grundläggande information som är tillgänglig för synskadade. Allt enligt en rapport från Handikappombudsmannen.

Mycket arbete återstår innan statliga myndigheter gjort sin verksamhet, information, kommunikation och sina lokaler tillgängliga för människor med funktionshinder.

Det konstaterar Handikappombudsmannen (HO) i sin rapport "Från ord till handling", som nyligen överlämnats till regeringen. Rapporten är mycket kritisk till vad som skett, eller snarare inte skett under de senaste tio åren. En stor del av rapporten handlar om tillståndet på de statliga myndigheterna och bygger på en enkät som 374 av 389 myndigheter besvarat.

Allmänt sett har stora statliga myndigheter kommit längre än små i sitt tillgänglighetsarbete. Längst har bland annat Regeringskansliet och Riksdagsförvaltningen kommit, medan myndigheter under utrikesdepartementet ligger sämst till.

Ungefär hälften av myndigheterna kan erbjuda teckentolkning och endast 16 procent kan nås med texttelefon. Gravt hörselskadade har därför svårt att kommunicera med dem via telefon eller delta i personliga möten.

Bara fyra procent av myndigheterna har grundläggande information på talbok eller talkassett och ännu färre har på teckenspråk. De flesta har heller inga rutiner för att ta fram den typen av information. Knappt hälften av myndigheterna har börjat anpassa sina webbplatser enligt internationella riktlinjer.

På tre av fyra myndigheter kan rörelsehindrade inte själva ta sig in i och ut ur huvudkontorets byggnad. För personer med nedsatt syn saknas många viktiga kriterier för att göra lokalerna tillgängliga.

De flesta myndigheter uppger att deras personalrekryterare känner till diskrimineringslagstiftningen och att de sköter anställningsförfarandet så att inte funktionshindrade utestängs. Men knappt hälften har övervägt stöd- och anpassningsåtgärder.

Med enkäten som grund bör statsförvaltningen göra en kraftsamling för att leva upp till den nationella handlingsplan som riksdagen antagit, framhåller HO. I denna understryks att staten ska vara ett föredöme i handikappolitiska frågor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.