För få myndigheter tillgängliga för alla

HO2005-10-04
Det går för sakta för statens myndigheter att bli tillgängliga för funktionshindrade. Det anser Handikappombudsmannen som pekar på att endast 21 procent har färdiga handlingsplaner.

Regeringen har fastslagit att myndigheterna ska ha handlingsplaner för hur deras lokaler, verksamhet och information ska göras tillgängliga för människor med funktionshinder. Men det lever få myndigheter upp till.

Handikappombudsmannens (HO) senaste undersökning visar att endast 32 procent av de tillfrågade myndigheterna formulerat en policy och att 52 procent bara börjat ta fram en handlingsplan. Endast en femtedel har en handlingsplan.

Vidare har 79 procent av myndigheterna börjat inventera vilken tillgänglighet de har och 30 procent kontaktat handikapprörelsen.

– Tanken är att staten ska vara ett föredöme i tillgänglighet men vår undersökning visar att det är långt kvar, konstaterar HO Hans Lööw.

Även myndigheter med en verksamhet som är av stor betydelse för medborgarna har åstadkommit väldligt lite vad gäller tillgänglighet. I HOs undersökning föreslås därför att regeringen ska ge dem särskilda mål.

De myndigheter som HO syftar på är Arbetsmarknadsstyrelsen, Domstolsverket, Högskoleverket, Rikspolisstyrelsen och Skatteverket (kronofogdemyndigheterna).

Men undersökningen visar också att det finns myndigheter som kommit långt i sitt arbete med tillgänglighet. Exempel på det är Statens fastighetsverk och Statens kulturråd.

Grunden för undersökningen är en enkät i augusti till 395 myndigheter. Av dem har 363 svarat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.