Nio av tio statliga myndigheter uppger att det finns risk att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld från utomstående personer eller grupper.
Bild: Malin Hansson
Nio av tio statliga myndigheter uppger att det finns risk att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld från utomstående personer eller grupper.

Statsanställda riskerar hot och våld

ARBETSMILJÖ2018-09-28
Nio av tio statliga myndigheter uppger att det finns risk att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld från utomstående personer eller grupper, enligt en ny rapport från Statskontoret. Risken är störst där man har många medborgarkontakter, samt vid länsstyrelser och lärosäten.

Enligt en ny rapport från Statskontoret finns utbredda risker för trakasserier, hot och våld mot statsanställda. Vanligast är att medarbetarna blir utsatta för trakasserier som okvädningsord, obehagliga anspelningar och subtila hot. Så upplevs till exempel hot om självmord i samband med myndighetsbeslut ofta som mycket obehagligt. Trakasserier och hot framförs oftast via telefon eller e-post, men förekommer också via internet och sociala medier. Enligt rapporten uppfattar myndigheterna att trakasserier och hot som sprids över internet är särskilt svåra att hantera. 

Statsanställda som jobbar med tillsyn och kontroll är enligt rapporten särskilt utsatta, liksom anställda inom rättskedjan. Särskilda risker finns också vid universitet och högskolor, där de öppna miljöerna skiljer sig från många andra myndigheter. Examinationer, utredning av misstänkt fusk och avstängning av studenter är risksituationer. 

Enligt Statskontorets studie arbetar de flesta myndigheter aktivt med förebyggande åtgärder. Kontinuerlig utbildning för medarbetarna och en närvarande säkerhetsfunktion i kärnverksamheten är två framgångsfaktorer i arbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.