Statsanställda vill fortsätta jobba på distans

DISTANSARBETE2021-06-15

Var femte statsanställd vill jobba hemifrån på heltid efter pandemin och varannan vill distansarbeta åtminstone två dagar i veckan, visar en enkät som ST gjort bland förbundets medlemmar.

I en ny rapport frågar sig Fackförbundet ST vilken roll kontoret ska spela i framtiden och hur arbetslivet kommer att se ut efter pandemin. Rapporten bygger på en undersökning som besvarats av ungefär 1 500 statligt anställda ST-medlemmar, vilket innebär en svarsfrekvens på 34 procent.

– Hur arbetet ska organiseras efter pandemin och vilken roll kontoret ska ha är frågor som diskuteras på många arbetsplatser just nu. Vi ville ta reda på vad medlemmarna tyckte, säger Inger Ehn Knobblock, utredare på ST.

En majoritet i undersökningen svarar att de vill fortsätta arbeta på distans åtminstone någon dag i veckan. Knappt fem procent svarade att de skulle vilja arbeta på samma sätt som innan pandemin där normalläget innebär fysisk närvaro på arbetsplatsen. Nästan femtio procent svarar att de vill jobba på distans ungefär hälften av arbetstiden.

– Det man tänker sig att man vill ha kontoret till är framför allt social samvaro och att träffa kolleger, men också som en plats där man kan hämta material eller använda viss utrustning som exempelvis en skrivare, säger Inger Ehn Knobblock.

Nästan 18 procent svarar att de vill arbeta på distans helt och hållet även efter pandemin.

– Många har upptäckt viktiga värden som mindre stress och pendlade, och sett att det blivit lättare att kombinera arbetsliv med fritid. Det vill man ha kvar, säger Inger Ehn Knobblock.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar tror att frågan om distansarbete kommer att få stort utrymme under de kommande åren. Hon framhåller att ST kommer att jobba för en ökad flexibilitet för medlemmarna, där det är upp till var och en hur man vill arbeta.

– En så här tydlig önskan om ett förändrat arbetssätt måste de statliga myndigheterna ta till sig för att klara kompetensförsörjningen, säger hon.

Åsa Erba-Stenhammar anser dock att det är viktigt att arbetsgivare inte fattar beslut om nya arbetssätt för snabbt, utan i stället prövar sig fram.

– Vi vet ännu inte vad som är bäst för individen eller verksamheten. Hittills har det inte funnits några alternativ till distansarbetet. Nu går vi in i en ny intressant prövoperiod där vi får se vad som händer och fortsätta söka svar, säger hon.

När medlemmar svarat att de inte vill jobba på distans efter pandemin verkar det ofta ha att göra med hur förutsättningarna i hemmet har sett ut. Det är också en fråga som blir viktig att hålla koll på, enligt Åsa Erba-Stenhammar.

– Det svåraste att hantera är mer personliga förutsättningar som till exempel boendesituationen. Därför är det viktigt med en flexibilitet åt båda hållen och att inte fatta beslut om att exempelvis permanent halvera antalet kontorsplatser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA