Siklöja blir löjrom.
Bild: Linus Vedung/HaV
Siklöja blir löjrom.

Statskontoret kritiserar Havs- och vattenmyndigheten

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN2021-09-29

Statskontoret är mycket kritiskt till hur Havs- och vattenmyndigheten, HaV, valt att tillämpa de EU-regler som syftar till att göra det möjligt att spåra fisk i livsmedelskedjan. Enligt Statskontoret uppfyller HaVs lösning inte EUs krav.

HaV har tagit fram ett nationellt digitalt spårbarhetssystem för att uppfylla EUs regler för spårbarhet av fisk i livsmedelskedjan. Enligt Statskontorets utvärdering säkerställer inte HaVs modell spårbarhet, och är dessutom till nackdel för branschen som sådan. Risken är att de miljömässiga vinster som EUs regler syftar till uteblir, skriver Statskontoret i ett pressmeddelande. Statskontoret föreslår därför att systemet ska minskas i omfattning, och att berörda myndigheter för dialog med varandra och med företagen om hur spårbarhetskraven kan uppfyllas.

Enligt Statskontorets utvärdering medför det spårbarhetssystem HaV beslutat om onödiga svårigheter för företagen. Systemet fungerar inte ihop med branschens standarder. Det beror enligt Statskontoret delvis på att stora och viktiga delar av den svenska livsmedelskedjan involverades för sent i utvecklingen av spårbarhetssystemet. HaV och övriga myndigheter inom livsmedelskontrollen har enligt Statskontoret inte samarbetat, trots att behovet av det är tydligt.

”Det är viktigt att HaV och Livsmedelsverket samarbetar och involverar företagen i dialogen om hur spårbarhetskraven kan uppfyllas. På så sätt arbetar myndigheterna utifrån den statliga värdegrundens principer om bland annat service, legalitet och objektivitet, och för förtroendet för den statliga kontrollen”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren utvärderingens slutsatser i pressmeddelandet.

Statskontoret föreslår att spårbarhetssystemet bara ska vara obligatoriskt i det första steget mellan landning och första försäljning. Det är där den största kontrollnyttan finns, enligt myndigheten. I resterande steg föreslås vi en ordning som är mer lik spårbarhet för animaliska livsmedel, där företagen ansvarar för spårbarheten och myndigheterna kontrollerar efterlevnaden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA