Statskontoret lämnar förslag om hur förenklingsmål ska följas upp

DIGITALISERING2022-06-21

Statskontoret föreslår att Tillväxtverket får ansvaret för arbetet med att uppfylla förenklingsmålet om digitalisering. Statskontoret framhåller också en metod, som bland annat innebär årlig uppföljning av ett antal indikatorer.

Förenklingspolitiken syftar till att stärka den svenska konkurrenskraften genom att göra det enklare att starta och driva företag. Det långsiktiga målet med förenkling genom digitalisering är att företag bara ska behöva lämna en uppgift en gång och till ett ställe. Statskontoret lämnar nu över till regeringen ett förslag till hur förenklingspolitiken ska kunna följas upp. Uppföljningen ska ge regeringen det underlag som krävs för att rapportera arbetet till riksdagen.

Den metod Statskontoret föreslår bygger delvis på uppgifter myndigheterna redan rapporterar. Till exempel följs statliga myndigheters digitalisering upp genom en årlig undersökning. Befintliga underlag kan användas för att belysa relevanta aspekter av målet, vilket bidrar till att inte öka de administrativa kostnaderna för myndigheter, kommuner och företag. Att ta fram nya indikatorer skulle enligt Statskontoret bara marginellt förbättra uppföljningen i förhållande till målet.

Utöver en årlig uppföljning föreslår Statskontoret att det vart femte år görs en fördjupad uppföljning, som ska bygga på kvalitativa indikatorer och utvärderingar. Målet med den fördjupade uppföljningen ska vara att ge underlag för en resultatskrivelse till riksdagen och förbättra regeringens uppföljning av målet på längre sikt.

Förslaget innebär att Tillväxtverket får ansvar både för den årliga sammanställningen av indikatorer och de fördjupade uppföljningarna.

Statskontoret påpekar i rapporten att statens styrning och uppföljning lägger en omfattande administrativ börda på kommunerna. Myndigheten föreslår därför statliga insatser från flera myndigheter för att hjälpa kommunerna att digitalisera företagskontakter. Det bör enligt rapporten vara myndigheter med ansvar för områden där kommunala myndigheter hanterar mycket företagskontakter, till exempel Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Det övergripande ansvaret för det arbetet bör enligt förslaget ligga på Tillväxtverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA