Statskontoret sätter fokus på jävsproblematik

STATSFÖRVALTNING2020-01-28
Statskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

Regeringsformen ställer bland annat krav på objektivitet, konstaterar Statskontoret i den nyutgivna skriften Jäv i offentlig tjänst. Det är myndigheternas skyldighet att agera sakligt och opartiskt. Kravet gäller all verksamhet, påpekar Statskontoret, och måste alltså prägla även sådant som ligger utanför det rena beslutsfattandet.

”Sverige och den svenska förvaltningen rankas högt i internationella studier och utvärderingar som mäter i hur stor utsträckning experter och näringslivsföreträdare uppfattar att det förekom­mer korruption och oegentligheter. Detta brukar tas till intäkt för att Sverige i det närmaste är förskonat från sådana företeelser. Mutor och liknande kriminaliserade former av korruption förekommer jämförelsevis sällan. Vi ska dock komma ihåg att det är svårt att upptäcka, utreda och lagföra sådana brott,” skriver Statskontoret.

Skriften ska ge den som arbetar i den offentliga förvaltningen mer kunskap om intressekonflikter och jäv. Den som kan reglerna och är medveten om vikten av att följa dem kan också undvika situationer där intressekonflikter riskerar att uppstå, skriver Statskontoret i ett pressmeddelande. Det bidrar till att upprätthålla sakligheten och opartiskheten i offentligt arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.