Statskontoret ska granska vård av flickor

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2021-03-19
Statskontoret får regeringens uppdrag att granska hur Statens institutionsstyrelse, SiS, sköter vården av barn och unga, med tonvikt på hur flickor behandlas. Bakgrunden är att det framkommit uppgifter om missförhållanden.

Förutsättningarna för SiS att bedriva vård av barn och unga enligt LVU-lagen på särskilda ungdomshem ska analyseras, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Särskilt fokus ska läggas på vården av flickor. Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra analysen.

”De flickor som vårdas på de särskilda ungdomshemmen har rätt till en bra behandling, bra bemötande och en trygg miljö. Mot bakgrund av de uppgifter om missförhållanden som förekommit på de särskilda ungdomshemmen behöver verksamheten ses över”, framhåller socialminister Lena Hallengren, S, i pressmeddelandet.

Statskontoret ska bland annat analysera SiS förutsättningar att leva upp till sitt åtagande när det gäller vård av barn och unga. Myndigheten ska se över befintliga strukturer, styrning och planering av verksamheten.

Även vårdkedjan ska granskas, det vill säga samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården, och hur den fungerar i ärenden när det gäller placerade ungdomar. Statskontoret ska dessutom analysera vilket stöd övriga statliga myndigheter som ingår i vårdkedjan ger inom området. Om det behövs ska förslag lämnas för hur vården ska bli mer ändamålsenlig.

SiS, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska bistå Statskontoret med underlag för genomförande av uppdraget, som ska redovisas senast 31 mars 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.