Bild: Mostphotos

SiS stänger avdelning efter kritik

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2020-10-28

Ungdomshemmet Björkbacken för unga flickor har stängt en avdelning efter återkommande kritik om allvarliga missförhållanden. Det handlar om kränkande behandling, provokationer och övervåld från personal.

”Vissa personal rör ungdomarna på ett otillbörligt sätt.”

”Vid nedläggningssituation uppger ungdom att man får blåmärken och att personal tar dem på rumpa och trycker mot ryggen.”

”Ungdomen säger att personal sagt att hon beter sig som ett djur.”

Det är några citat ur en anmälan om missförhållanden vid ungdomshemmet Björkbacken till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, av en tidigare anställd vid Statens institutionsstyrelse. Ungdomshemmet tar emot flickor i åldrarna 12 till 16 år som tvångsomhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Anmälaren skriver också att hon varnat för risken att någon flicka dör eller skadas allvarligt av att läggas ned och fasthållas på magen.

Kritiken mot missförhållanden på ungdomshemmet har varit massiv och pågått länge, vilket bland andra P4 Göteborg har rapporterat om.

Hittills i år har det kommit in ett femtontal anmälningar till Ivo, varav flera från personer som arbetat på Björkbacken i olika funktioner. 2019 polisanmäldes ett misstänkt sexuellt övergrepp på ungdomshemmet och samma år beskrev en internutredning efter en Lex Sarah-anmälan hur en av flickorna fick andningssvårigheter då personal satt på eller lutade sig över hennes ben och skuldra vid en så kallad nedläggning.

Nu har en avdelning på ungdomshemmet stängts och en tillförordnad institutionschef, Johan Feldtmann, tagit över ledarskapet fram till årsskiftet.

- Vi stängde avdelningen då vi bedömde situationen som ohållbar av olika skäl, säger Johan Feldtmann.

Han säger att ytterligare en avdelning är stängd på grund av en vattenläcka och att det nu bara är tio flickor som är inskrivna på ungdomshemmet som har 26 platser. Det är också intagningsstopp.

Johan Feldtmann tycker att det vore fel av honom att uttala sig om vad som hänt tidigare då han bara varit på Björkbacken ett par dagar.

– Det har förekommit missförhållanden, men det har gjorts stora insatser för att komma tillrätta med dem. Mitt uppdrag är att stabilisera verksamheten och se till att ungdomarna får en bra vård.

Flera anställda som betett sig olämpligt har slutat på egen begäran efter samtal med sin chef och flera visstidsanställda har inte fått förlängning, enligt Johan Feldtmann.

STs huvudskyddsombud på Björkbacken, Rickard Svenningsson, säger att han inte delar bilden av att kulturen på SiS-hemmet präglas av kränkningar och övervåld.

– Jag kan inte minnas att jag fått någon rapport om övervåld eller kränkningar under året. Om det har skett så har det inte kommit till min kännedom.

Han förklarar att ungdomarna ofta befinner sig i kris när de kommer till Björkbacken och kan uppleva att krisen förvärras när de blir inlåsta på en institution. Många av dem har bott i familjehem eller på institutioner tidigare, de kan ha umgåtts i miljöer med droger och kriminalitet. Placeringen på ett låst ungdomshem blir då det sista stoppet.

– Det uppstår konfliktsituationer i stort sett varje dag, men oftast löser vi dem på bästa sätt.

De anställda har särskilda befogenheter som innebär att de kan hålla fast ungdomar och göra ”avskiljningar” - det vill säga isolera dem i låsta rum. Men det är åtgärder man bara tar till när alla andra vägar är uttömda, säger Rickard Svenningsson.

– Det kan hända att någon gått in för snabbt i en situation, som man kanske hade kunnat lösa på annat sätt. Och visst finns det personer som har svårt att hantera svåra ungdomar som är i affekt, men det är inget som sker på regelbunden basis.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA